Varsle meg UB - Tomb videregående skole

Varsle meg UB har en innovativ løsning med sensor og app til bruk i fjøs. Sensoren måler hydrogensylfid og er koblet opp mot en app som gir et tidlig varsel til bonden. Ungdommene går på naturbruk på Tomb videregående skole og skal nå representere Viken fylke i NM Ungdomsbedrift 2023.

Videopitch:

-Visste du at hydrogensulfid er en gass i fjøset som kveler alle oksygenmolekylene. Luftes det ikke i fjøset når dette oppstår, kan det føre til død både i dyrebesetningen og bonden selv kan bli utsatt, sier daglig leder Maren Sofie Mjærum Johansen. Det er dette problemet vi har tatt tak i!

Ungdomsbedriften jobber for dyras og bonden sin sikkerhet. De jobber med å utvikle en gjødselgassalarm som skal samarbeide med en app, der du vil få varsler på telefonen din før det er for sent. Appen skal i hovedsak varsle deg før hydrogensulfidprosenten er for høy i fjøset, men du skal også til en hver tid kunne gå inn på appen å sjekke nivået til hydrogensulfiden. Denne gassen er svært farlig og når det først oppstår, kan det ende med død hos både dyr og mennesker. Varsle meg UB ønsker å jobbe for å fremme dyrevelferd i fjøs og la bonden og dyra få en sikkerhet i fjøset. Vår app, kombinert med en sensor i fjøset, gjør at bonden varsles tidlig og dermed kan han lufte i fjøset, til beste for både dyra og han selv.

I NM så skal vi delta i følgende kategorier: Beste videopitch, Beste markedsføring, Beste sosiale entreprenør, Jord Fjord Bord prisen, Beste yrkesfaglige bedrift, Beste bærekraftige stand og Beste samarbeid med næringslivet.
Vi er så utrolig spente, og er klare for NM!

"Vi i Varsle meg UB jobber for å sikre bonden og dyra sin helse i fjøset. Vi ønsker å se et fall i statistikken av dødsfall i landbruket, spesielt i fjøset."

Deltagere

Isabel Gran, Juliane Molvig, Sofie Karoline Isebakke Grindstad, Maren Sofie Mjærum Johansen,

Kontaktpersoner

Daglig leder: Maren Sofie Mjærum Johansen, marensofiemjohansen@gmail.com, 901 02 286

Ansvarlig lærer: Iselin Hustad, iselin@tomb.no 407 61 893

UE fylkeskontakt: Sille Solberg, sille.solberg@ue.no, 416 40 415

VARSLE1
Sjermbilde av logo