Synsetric UB - Kongsberg videregående skole

Synsetric UB tilbyr et program som samler overvåkningsdata om temperatur i kornsiloer. Data samles inn fra en rekke sensorer i kornlageret, programmet automatiserer avlesning av dataene. Dette gjør det lettere for bonden å å ha en samlet oversikt over temperaturstatus i kornet som er lagret på gården.

Ungdommene går på Vg3 Elektro og datateknologi ved Kongsberg videregående skole og skal nå representere Viken fylke i NM Ungdomsbedrift 2023.

Videopitch

De fleste bønder i dag overvåker kornet i siloene sine for å passe på at kornet har riktig temperatur. Hvis kornet ikke har riktig temperatur, kan dette føre til kornet blir ødelagt. For å overvåke har de fleste bønder et apparat som man må plugge inn på hver kornsilo flere ganger om dagen, noe som er veldig tungvint. Med Synsetrics system slipper bonden å måtte gå ut. Man kan rett og slett sitte inne eller på hytta og holde oversikt over temperaturene ved bruk av en dataskjerm, mobilapp og få varsler når temperaturen avviker fra en maksimums- eller minimumstemperatur.

I NM skal Synsetric delta i følgende konkurranser: Markedsføring, Beste Forretningsplan, Beste Yrkesfaglige bedrift, Beste sosiale entreprenør, Beste bærekraftige stand, Beste Samarbeid med næringslivet og Største verdiskapningspotensiale.

Deltakere i bedriften

Wojtek Gluchowski

Christoffer Andersen

Marius Gjellerud

Jonas Grøterud


Kontaktpersoner

Daglig leder: Wojtek Gluchowski, 9399470, wojciechg@viken.no

Ansvarlig lærer: Trond Selstø, 45729823, trondse@ue.no

UE fylkeskontakt: Erlend Eggen, 97729867, erlend.eggen@ue.no