Substantia UB - Mailand videregående skole

Substantia jobber med å minimalisere klimagassutslippet til oppdrettsnæringen ved en ny bærekraftig fôrmetode. Dette ved å benytte matavfall til å produsere substans til larver, som videre blir fiskefôr. De ansatte går på Mailand vgs., studiespesialisering med entreprenørskap, og skal nå representere Viken fylke i NM Ungdomsbedrift 2022.

Substantia skaper et høyverdigprodukt som benyttes til å forbedre og fornye en av Norges viktigste næringer. Selve forretningsideen er å løse flere bærekraftsproblem. De har et fôrtilbud som innebærer totalt ressursutnyttelse, bærekraftig og utslippsfri produksjon, ivaretakelse av skogareal og artsmangfold. Det bidrar også til selvberging av mat, noe vi ser viktigheten av i dagens krig-, pandemi- og klimasituasjon. I fylkesmesterskapet kapret de en førsteplass i Bærekraftsprisen, samt en 2. plass i Beste Ungdomsbedrift. De ser fram til å delta i disse konkurransen under NM. 1. Bærekraftsprisen, 2. verdiskapingspotensial, 3. innovasjonsprisen, 4. beste samarbeid med næringslivet. De deltar samtidig i den internasjonale konkurransen om blå økonomi, Euronext Blue Challenge 21 april, som én av 6 representanter fra Norge.

"Det er mye snakk om bærekraftige løsninger, vi gjør noe med det!"

Deltagere

Marie Breiby (Rælingen), Trym Eide (Enebakk), Henrik Linløkken (Lørenskog) og Dina Zagraja (Rælingen)

Kontaktpersoner

Daglig leder: Marie Breiby, Dynamic.MediaUB@gmail.com, 974 16 584

Ansvarlig lærer: Per-Erik Brunsberg, perbru@viken.no,

UE fylkeskontakt: Ingrid Lund, ingrid.lund@ue.no, 98624686

DSC03445
Substantia
Substantia
Substantia2