SeaDust UB – Stabekk videregående skole

SeaDust UB fra Stabekk produserer kalk for klatrere og andre idrettsutøvere, laget av 100 % stillehavsøsters fra Oslofjorden. Bedriften bidrar til å fjerne svartelistet østers fra fjorden, samtidig som de dekker et behov for godt håndgrep under klatring og andre idrettsaktiviteter. SeaDust går på naturbruk med energi og miljøfag.

Oslofjorden regnes som Skandinavias mest forurensede fjord, og SeaDust UB ønsker å bidra til å løse et av de mange miljøproblemene fjorden lider under: Den fremmede arten stillehavsøsters, som fortrenger hjemlige arter av østers, skjell og sjøfugl, og kan gjøre stor skade dersom man tråkker på den. SeaDust bruker stillehavsøstersen til en nyttig ressurs, ved å plukke og knuse den til klatrekalk. SeaDust er et bærekraftig alternativ til ordinær klatrekalk, som stort sett utvinnes fra gruver i Kina. De retter seg mot en målgruppe som i utgangspunktet er svært opptatt av miljøet klatrere - og selger allerede sitt produkt på nett og lokale klatresentre og sportsbutikker.

"Stillehavsøsters er et problem i manges øyne, men til tross for den, har vi fått sprett våre vinger. Vi har gått fra klassekamerater, til kollegaer, og har skapt et utrolig bånn. Vi har fått et nytt syn på den uønskede arten, der vi har lært å se nye løsninger i et problemet, ved å tenke utenfor boksen."
SeaDust UB
IMG 1326

På NM deltar bedriften på følgende konkurranser

 • Beste videopitch

 • Beste bærekraftig stand – i samarbeid med Nova Spektrum

 • Best in Business

 • Bærekraftprisen

 • Beste innovative vare/tjeneste – i samarbeid med Virke

 • Beste yrkesfaglige bedrift – i samarbeid med Eikmaskin

 • Jord-fjord-bord prisen

 • Beste regnskap


Deltakere i bedriften

Maja Johanne Wirgenes

Helle Lunde

Kaja Heikvam-Johnsen

Nicolas Soriano Johnsen

Peter Jilenkov

Vedbjørn Johan Söder


Kontaktpersoner

Daglig leder i bedriften

 • Navn: Maja Johanne Wirgenes
 • Mob: 48455767
 • Mail: maja@wirgenes.no

Ansvarlig lærer

 • Navn: Kriki De Smet
 • Mail: krikis@afk.no

Fylkeskontakt

 • Navn: Ingrid Lund
 • Mail: ingrid.lund@ue.no


Nyttige linker

https://www.instagram.com/seadust.ub

https://seadustub.wixsite.com/

IMG 6903 min
8 I9 A5762 min