Sanasilva SB - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Sanasilva SB fra NMBU på Ås utvikler en automatisk hogstmaskin som skal løse problemene med flatehogst i dagens skogbruk. Bedriften består av et tverrfaglig team med kompetanse innenfor økonomi, teknologi og friluftsliv, og under NM i Studentbedrift 2022 skal Sanasilva SB representere Viken fylke i kategoriene Beste studentbedrift i samarbeid med Ferd og Beste forretningsplan.

Sanasilva SB ønsker å kickstarte markedet for lukket hogst og igjen gjøre det til den dominerende hogstformen i Norge og utenlands. Dette skal de gjøre ved å utvikle en hogstmaskin som kan drive lukket hogst økonomisk, effektivt og skånsomt. Hogstmaskinen skal være selvkjørende, relativt liten og ha lavt marktrykk. Sanasilva SB skaper verdi for skogeiere, øvrige brukere av skog og natur, og naturen som sådan, med alle dens tause interessenter. Denne verdiskapingen får de til ved at de løser problemer knyttet til både økonomi og naturskade. Skogbruket er en global vekstnæring som spiller en sentral rolle i overgangen til et mer bærekraftig samfunn, noe som innebærer mulighetene til god lønnsomhet for et selskap som Sanasilva. Samtidig innebærer det en mulighet til å bidra konkret til fremgang mot FNs bærekraftmål. Forretningsideen tar utgangspunkt i den nye EU-strategien for skogbruk, med mål om å gjøre EU til et netto-nullutslippsområde innen 2055.

Nå skal Sanasilva SB representere Viken under Norgesmesterskapet for studentbedrifter i kategoriene Beste studentbedrift i samarbeid med Ferd og Beste forretningsplan.

"Vi skal benytte det begrensede tidsvinduet der ingen andre konkurrenter utvikler selvkjørende skogsmaskiner til å etablere Sanasilva som en aktør i bransjen"
Sanasilva SB
Sanasilva logo

Sanasilva SB

Daglig leder:

Bjørn Skodvin Hannisdal

Epost: bjorn.skodvin.hannisdal@nmbu.no

Telefon: +47 952 88 283

Ansatte i Sanasilva SB:

Carolyn Charles, Håkon Larsen

Ansvarlig foreleser:

Arnstein Moe

Epost: arnstein@nmbu.no

Telefon: +47 975 43 235

Kontaktperson i Ungt Entreprenørskap:

John Obstfelder

Epost: john.obstfelder@ue.no

Telefon: +47 908 34 905