Roomie UB - Akademiet videregående skole Drammen

Roomie UB utvikler en app som skal gjøre det det lett for studenter og unge mennesker å finne et sted å bo. Ungdommene går på Vg3 Studiespesialiserende ved Akademiet videregående skole Drammen og skal nå representere Viken fylke i NM Ungdomsbedrift 2023.

Videopitch

Roomie løser en stor sosial utfordring som samfunnet står ovenfor hvert eneste år. I august i 2022 stod, ifølge Studentsamskipnaden, om lag 17 000 studenter i kø for studentbolig, samtidig er månedsleier i de store studentbyene rundt om i landet skyhøye. Ifølge Studentenes helse- og trivselsundersøkelse mangler 4/10 studenter venner på studiestedet og det er en økende trend av studenter som er misfornøyde med bosituasjonen sin. Ved å skape en møteplass for enkeltpersoner og kollektiv til å finne passende samboerskap (roomies), samt å gjøre det så funksjonelt og oversiktlig som mulig, vil det bli lettere for studenter å finne et sted å bo hvor de vil trives, samt gi en økende trygghet i en viktig og vanskelig periode av livet.

I NM skal Roomie delta i følgende konkurranser: Beste Forretningsplan, Beste sosiale entreprenør, Beste bærekraftige stand, Beste Innovative vare/tjeneste og Beste Ungdomsbedrift.


Deltakere i bedriften

Sigurd Bjørndalen Mathisen

Jonas Hayden-Pettersen


Kontaktpersoner

Daglig leder: Sigurd Bjørndalen Mathisen, 98479730, sigurdbm04@gmail.com

Ansvarlig lærer: Maria Helena Cairns, 92776414, maria.helena.cairns@akademiet.no

UE fylkeskontakt: Erlend Eggen, 97729867, erlend.eggen@ue.no

Roomie UB