Merk UB – Tomb videregående skole

Mer UB har utviklet en merkekoffert som er et hjelpemiddel under merking av lam og andre husdyr. Merkekofferten er enkel å bære med seg og henges over innredningen i fjøsen. Ungdommene går på Tomb videregående skole, naturbruk, og skal representere Viken fylke i NM Ungdomsbedrift 2022.

Merk UB sin videopitch

Vi i Merk UB har laget en praktisk merkekoffert, som gjør det mer effektivt, praktisk og hygienisk å merke lam: Det å merke lam kan være en tidskrevende jobb for
bonden. Man kan ofte miste/rote bort øremerkene eller annet utstyr. Det er vanskelig å holde styr på alt, og det kan ofte bli usystematisk underveis i prosessen. Ved å lage en mer praktisk merkekoffert vil det bli lettere å utføre den til tider krevende jobben for bonden. Vi oppfatter dette som et etterspurt hjelpemiddel, da det ikke finnes noe produkt som dette i dag.

På fylkesmesterskapet vant vi hele 7 priser. 1.plass i Beste yrkesfaglige bedrift, Innovasjonsprisen og Jord-fjord-bord prisen, og 2.plass i Beste markedsføring, Beste forretningsplan, Best in Business og Beste ungdomsbedrift. Vi ser frem til å delta på Norgesmesterskapet, og møte andre ungdomsbedrifter.

“Det har vært spennende og inspirerende for oss å se at det er en så stort interesse for vårt produkt. Vi har samarbeidet godt i bedriften, og alle har jobbet hardt for å realisere ideen vår. Å få en billett til NM er ytterligere et bevis på at arbeidet vi har lagt ned, lønnet seg."

Deltakere

Elisabeth Kristin Arntsen, Guro Sørnskog Karlsen, Johanna Røyneberg, Peder Dæhlen Gjønnes, Simon Fredrik Krisianslund, Henning Lauten, Erik Slottet og Erik Sønderål (Råde kommune)

Kontaktpersoner

Daglig leder Elisabeth, 992 56 746, eliarn@elev.tomb.no

Lærer Astrid Langmoen Olsen, 951 21 324, astrid@tomb.no

UE Viken: Sille Solberg, 416 40 415, sille.solberg@ue.no

Merk UB produkt
Merk UB 2