LevelUp UB - Greåker videregående skole

LevelUp UB - Bilde

Level Up UB

LevelUp UB fra Greåker videregående skole deltar i NM for ungdomsbedrifter. De går på studiespesialisering - Science-linja og har laget et undervisningsopplegg som skal gjøre læring gøy og spennende, både i skole og næringsliv, gjennom en digital læringsplattform. Nå er det håp for vikarløse timer. LevelUp UB representerer UE Østfold/Viken i kategoriene beste innovative produkt og beste HR-bedrift.

Deltakere: Hele Science-klassen. Ti elever er registrert med roller i UB-en; daglig leder Johanna Lied, kontaktperson Nora Tindbod, Oleane Fagerli Bjørnebekk, Caroline Karlsen, Maren Knoph, Karoline Andersrød, Sandra Lexander, Mathilde Nitteberg Andreassen, Synnøve Slåtten og Kaja Westberg

Skole: Greåker videregående skole

Ansvarlig lærer: Geir Normann Andersen

Kontaktperson: Nora Tindbod, norati@ostfoldfk.no, 414 28 618