Hjertebank UB - Lier videregående skole

Hjertebank UB tilbyr førstehjelpskurs og har i forlengelsen av det laget en 80 siders bok Førstehjelp på 1-2-3. Boken er en faktabasert førstehjelpsbok som baserer seg på elevenes eget fagstoff og førstehjelpskurset de holder. Ungdommene går på Vg3 Påbygg/ambulansefag ved Lier videregående skole og skal nå representere Viken fylke i NM Ungdomsbedrift 2023.

Videopitch

Hjertebank UB har gjennom skoleåret utviklet et konsept knyttet til ambulanselinjen hvor de går, hvor det primære ønsket er å øke kunnskapen om førstehjelp iblant befolkningen. Bedriften tilbyr førstehjelpskurs og har brukt alle inntektene fra dette til å utvikle og produsere en 80 siders bok: Førstehjelp på 1-2-3. Boken er lett leselig for aldersgruppen 13-60 år som ikke har helsefaglig bakgrunn. Boken løser 4 problemer for målgruppen: Først gir den god veiledning, slik at leseren sitter igjen med god folkekunnskap innenfor livreddende førstehjelp. Deretter bidrar det til å spare tid når det gjelder. Sist, men ikke minst, viser den hvordan man bruker riktig teknikk. Når den lettleselig boken kan brukes i undervisning, løser det et fjerde problem. Boken kan brukes alene, eller som komplement til førstehjelpskurset deltageren har vært
med på.

I NM skal Hjertebank delta i følgende konkurranser: Beste Videopitch, Beste Yrkesfaglige bedrift, Største Verdiskapningspotensiale, Beste bærekraftige stand, Beste HR-bedrift.


Deltakere i bedriften

Karen Amalie Olsen

Martine Smith Herrmannsfeldt

Amalie Haugseth Jensen

Thea Eliassen

Anna Arena


Kontaktpersoner

Daglig leder: Karen Amalie Olsen, 45102420, karenamaliee@gmail.com

Ansvarlig lærer: Florence Aasen, 97669685, florencea@viken.no

UE fylkeskontakt: Erlend Eggen, 97729867, erlend.eggen@ue.no

Hjertebank