Hjemmebane UB – Akademiet Ypsilon videregående skole

Hjemmebane UB tilbyr en sosial og aktiv møteplass der fotballglade barn og ungdom kan få et lavterskel tilbud. Ungdommene går på Akademiet Ypsilon vgs, Studiespesialisering, og skal nå representere Viken fylke i NM Ungdomsbedrift 2022

Hjemmebanes videopitch

Hjemmebane UB er en gruppe aktive ungdom hvor alle har bakgrunn fra fotball som spillere og trenere. De hadde lyst til å gjøre noe med det store frafallet i idretten, og at stadig flere unge slutter med fysisk aktivitet. De ser at mange slutter fordi det er krav om å satse, og har opplevd selv at det mangel på et ikke-prestasjonsfokusert tilbud. De har derfor utviklet et tilbud om drive med idrett og fotball for moro skyld, med fokus på aktivitet, lek og moro. De selger en

pakketjeneste til ulike idrettslag, bestående av x-antall treninger, trenere, drakter og et enkelt måltid. På denne måten vil de bidra til å skape gode og helsefremmende vaner, som igjen kan føre til bedre livskvalitet. Dette samsvarer godt med bærekraftsmål nummer 3, god helse og økt livskvalitet.

På NM skal Hjemmebane UB delta i «Beste sosiale entreprenør» og «Beste samarbeid med næringslivet».


"Det har vært spennende å ha ungdomsbedrift fordi det er en annen og mer praktisk måte å lære på –der vi alle er avhengig av hverandre og må samarbeide for å nå dit vi vil!"

Deltakere

Mathias Lagos (Drammen)
Anna Gundersen (Asker)
Marcus Luzio (Drammen)
Abdi Dagane (Drammen)
Mads Røine (Drammen)

Kontaktpersoner

Daglig leder Mathias Lagos, 466 56 026, mathiasnunez@hotmail.com

Lærer: Ragnhild Andreassen, 970 86 839, ragnhild.andreassen@akedemiet.no

UE Viken: Erlend Eggen, 977 29 867, erlend.eggen@ue.no

Hjemmebane UB
Hjemmebane 1
Hjemmebane 2
Hjemmebane3
Hjemmebane1