HDG UB - Tomb videregående skole

HDG UB

HDG UB er fra Tomb videregående skole og er kvalifisert til NM Ungdomsbedrift for Viken, og de deltar i kategoriene Beste ungdomsbedrift og Jord-Fjord-Bord Prisen.
De produserer og selger mindre sekker av ren husdyrgjødsel uten tilsatte kjemikalier rett fra kua til privatpersoner.

HDG UB - PITCH

HDG UB - FACEBOOK

HDG UB - INSTAGRAM

Kontaktinformasjon

Skole:
Tomb videregående skole (Naturbruk)

Ansatte i bedriften:
Anne Øinæs Eriksen, Selma Fossum, Oda-Kristine Stemme og Sara Kjensrud-Auren

Daglig leder:
Anne Øinæs Eriksen, 948 22 288, anneri@elev.tomb.no

Ansvarlig lærer:
Astrid Langmoen Olsen, 951 21 324, astrid@tomb.no

Ungt Entreprenørskap:
Sille Solberg, 416 40 415, sille.solberg@ue.no

HDG UB Logo
HDGUB
HDG Produkt1
HDGUB Produkt2