Happy Tails UB - Stabekk videregående skole

Happytails01

Happy Tails UB fra Stabekk vgs. deltar i NM for Ungdomsbedrifter. De går på Energi og miljøfag, og lager fremtidens hundeleker av gjenbrukt materiale. Det er mange understimulerte hunder i dagens samfunn, etterspørselen etter hundeleker blir større samtidig som etterspørselen etter bærekraftige produkter vokser. De har løsningen, og har til nå solgt totalt 100 hundeleker ut til hundefolket!

Happy Tails UB representerer Viken region Akershus i "Beste yrkesfaglige bedrift".

Deltagere i bedriften:
Stine Bjertnes Ingebrigtsvold, Elina Brun, Finn Knudsen, Herman Often og Synne Norland

Skole: Stabekk vgs.

Ansvarlig lærer: Kriki De Smet

Kontaktinformasjon:

Daglig leder: Stine Bjertnes Ingebrigtsvold, 96044423, stin1604@icloud.com
Kontakt Ungt Entreprenørskap Viken, region Akershus: Sanne Skjørland, 95149907, sanne@ue.no

https://www.facebook.com/happytailsub

Logo transparent background