FiskeMålern UB - Hvam videregående skole

IMG 9989

FiskeMålern UB fra Hvam videregående skole er kvalifisert til NM Ungdomsbedrift for Viken. De deltar i kategoriene Bærekraftsprisen og Jord-fjord-bord prisen.

Forretningsidé:
Er du fisker, opptatt av naturforvaltning eller bevaring av Norges villfiskbestander er FiskeMålern et produkt for deg. En målematte til fiske, som er lettvinn å frakte med seg, brukervennlig, og beregner fiskens vekt ved hjelp av lengde og K-faktor.

Klikk her for å se pitchen deres.

Kontaktinformasjon

Skole: Hvam videregående skole, naturbruk

Ansatte i bedriften: Amalie Haugan, Elise Lerdahl Danielsen, Mathilde Maurseth-Engh, Jonas Aarem

Daglig leder: Iselin Roos Aas, 456 71 471, iseaas@online.no

Ansvarlig lærer: Sissel Nordlund, 908 33 257, sisselno@viken.no

Kontakt i Ungt Entreprenørskap: Sanne Skjørland, 951 49 907, sanne@ue.no


Lenke til sosiale medier:

https://www.facebook.com/FiskeMaalernUB

SIX 80 DBE3 CA DC07 4074 89 CF 6 AE2 AA793 C97 2 1