Eva Nordic UB - Frederik II videregående skole

Eva Nordic UB tilbyr en app som skal gjøre oss som forbrukere mer bevisste på, og få mer kunnskap om, å handle bærekraftige dagligvarer. Ungdommene går på SSSS på Frederik II videregående skole og skal nå representere Viken fylke i NM Ungdomsbedrift 2023.

Videopitch:

-EVA Nordic UB har som mål å utvikle en poenggivende applikasjon som måler bærekraftige matvarer gjennom en verdiskala fra 5-10, der forbrukeren blir belønnet desto mer bærekraftig den handler. Vi er i dialog med Norgesgruppen og deres samarbeidspartnere for å få til et samarbeid, sier daglig leder Altin Neziri.

Vi har gjennomført en bærekraftundersøkelse for 54 personer som er en del av målgruppen. Undersøkelsen går ut på kjøp av bærekraftig matvarer. Resultatet viser oss at over halvparten oppfatter bærekraft som noe kjedelig, mer enn 60% føler at de ikke har nok kunnskap om hva ser bærekraftig og mer enn 90% er mer enn villige til å handle mer bærekraftig!

Det som gjør applikasjonen innovativt, er faktumet at det er bærekraftig. I dagens marked, finnes det ikke en lansert bonusgivende applikasjon som belønner forbrukeren ut ifra hvor bærekraftig den handler.

I NM så skal vi delta i følgende kategorier: Beste videopitch, Beste forretningsplan, Beste regnskap, Beste yrkesfaglige bedrift, Bærekreaftprisen, Beste samarbeid med næringslivet, Beste innovative vare, Størst verdiskapingsspotensiale, Beste HR bedrift og Beste bærekraftige stand.

Vi er så utrolig spente, og er klare for NM!

"Vi ønsker å øke salg og forbruk av bærekraftige produkter, samt øke bevisstheten rundt bærekraft i dagligvarehandelen!"

Deltagere

Altin Neziri, Markus Brinck og Martin Hansen

Kontaktpersoner

Daglig leder: Altin Neziri, altinn@viken.no, 960 49 496

Ansvarlig lærer: Pål Espen Møller Eriksen Knøsmoen, palk@viken.no, 473 94 236

UE fylkeskontakt: Sille Solberg, sille.solberg@ue.no, 416 40 415

IMG 5620
EVA UB logo
IMG 5890
B Ilde med Francois