EcoStep UB - Mailand vgs.

Ecostep

Ecostep UB fra Mailand vgs. deltar i NM for Ungdomsbedrifter. De går studiespesialisering, og de lager en app som har som mål å gjøre samfunnet mer bærekraftig. Ved hjelp av en undersøkelse skal brukeren enkelt kunne finne sitt personlige utslipp og så få konkret veiledning til hvordan de skal redusere det. Ecostep UB representerer Viken region Akershus i "Bærekraftprisen".


Deltagere i bedriften:

Martin Jay Mils-Andersen, Mike Peters, Oscar Hansen, Henrik Karlsen, Arn Heggedal, Mathias Hagnæss

Skole: Mailand vgs.

Ansvarlig lærer: Per Erik Brunsberg

Kontaktinformasjon


Daglig leder: Martin Jay Mils-Andersen, 41388842, martinmillsandersen@gmail.com

Ungt Entreprenørskap Viken, region Akershus: Sanne Skjørland, 95149907, sanne@ue.no

ecostepub.com

ECOSTEP uten tekst LOGO