Agronomi UB – Tomb videregående skole

Agronomi UB har sett et stort behov av å bedre kunnskapen om landbruk blant barn og unge. Derfor har de utviklet et konsept der de inviterer elever fra 5.-7. klasse inn på gården. Ungdommene går på Tomb videregående skole, naturbruk, og skal representere Viken fylke i NM Ungdomsbedrift 2022.

Agronomi UB sin videopitch

Vi i Agronomi UB har utviklet et undervisningsopplegg for elever i 5.-7. klasse, der de blir invitert inn på en gård. Målet er å forbedre elevenes kunnskap om gårdsbruk, matproduksjon og dyrevelferd. Alle i ungdomsbedriften er kommer fra en gård, eller er opptatt av gårdsdrift, og har selv opplevd at det er manglende informasjon om dette i grunnskolen.

På fylkesmesterskapet vant vi 2.plass i Beste samarbeid med næringslivet, Beste yrkesfaglige bedrift og Beste ungdomsbedrift. På NM skal vi konkurrere i Beste yrkesfaglige bedrift, Beste samarbeid med næringslivet og Jord-fjord-bord prisen.

“Det har vært spennende å jobbe med å utvikle en tjeneste som vi alle i bedriften har stor interesse for, og som vi har stor kunnskap om. Vi jobbet hardt for å gjøre det bra på fylkesmesterskapet, noe som gjorde at vi fikk en NM-plass."

Deltakere

Sindre Blichfeldt Fossum, Bjørn Arne Furuseth, Bjørn Vidar Bøe, Mathis Johannes Fuglset Buer og Johannes Kopperud (Råde kommune)

Kontaktpersoner

Daglig leder: Sindre Blichfeldt Fossum, 953 05 748, sinfos@elev.tomb.no

Lærer Astrid Langmoen Olsen, 951 21 324, astrid@tomb.no

UE Viken: Sille Solberg, 416 40 415, sille.solberg@ue.no

Agronomi UB
Agronomi UB