Årsmelding 2023: Akershus

Petter Large

Daglig leder har ordet

Da var siste år med UE Viken tilbakelagt og høsten har vært drevet som tre separate foreninger.

Det har vært et år med svært høy aktivitet og vi vokser på alle fronter.

Den totale aktiviteten økte i 2023 med 29,2%. Vi gikk fra 53004 elevtreff til 68483.

Antall elever som gjennomførte Smart i barneskolen økte fra 6372 elever til 8028, noe som er en økning på 25,98%.

I ungdomsskolen har vi fokus på programmet Elevbedrift og der fikk vi en økning på 28,79% fra 4744 elever til 6110 elever.

I videregående skole økte antall elever med ungdomsbedrift fra 3331 til 3906, noe som tilsvarer en økning på 17,2%.

Alle målene vi satte har vi nådd med glans.

Svært stolt av mine ansatte og den jobben de gjør!

Vi arrangerte fylkesmesterskap for alle regioner og reiste med en stor delegasjon på 20 ungdomsbedrifter fra Viken til NM.

I tillegg fikk vi endelig reist ut i Europa igjen og var representert med tre ungdomsbedrifter på nasjonal messe i Sveits i juni..

Vi har hatt stort fokus på kjerneprogrammene Smart, Elevbedrift og Ungdomsbedrift. Vi har et sterkt ønske om å bygge kompetanse for enkeltelever fra barneskole til høyere utdanning.

Høsten har brakt inn mange nye skoler etter en flott rekruttering. Vi gleder oss til 2024.

Tusen takk til alle mine fantastiske medarbeidere.


AKERSHUS

GRUNNSKOLE

SMART

SMART er entreprenørskap i praksis. Det er en kreativ metode med fokus på å tenke kreativt, og det å løse problemstillinger på en kreativ måte. Det er mye fokus på prosessen, samarbeid, og det visuelle arbeidet i SMART, hvor elevene skal presentere en idé og lage en prototype basert på denne ideen. Frem mot resultatet er det mye arbeid som ligger til grunn for en gjeng med 12-åringer. Det er her kjernen i metoden ligger. Hvordan kan vi sammen skape en god løsning som kan være til nytte for samfunnet.

Samarbeid og medbestemmelse: Elevene starter individuelt med å finne utfordringer som skal løses, og blir deretter satt i grupper. Gjennom idéutviklingsprosessen, kritisk tenkning og produktutvikling må de sammen finne ut hvilken idé de ønsker å jobbe videre med.

Mestringsfølelse: Ofte blir elevene overrasket over hva de har klart. De blir bedre kjent med seg selv, utfordrer sin komfortsone og lærer at en gruppe mestrer best med ulike ferdigheter og kompetanse.

Bærekraft: Det å tenke nytt og fremtidsrettet med bærekraftige løsninger er veldig viktig i SMART. Ideen de produserer skal ikke skade miljøet, det skal være til nytte for andre og ha en verdi i samfunnet.

1 I0 A5588

Årets SMARTing 2023

Høydepunktet i Smart er SMARTing finalen som holdes i juni. Arrangementet er noe elevene gleder seg til. Det er opplevelse i seg selv å stå å presentere for noen de ikke kjenner. I år var det ca. 350 elever som deltok i SMART fra 30 forskjellige skoler. Det er frivillig å være med i finalen, men vi opplever at de fleste skolene vil være med. I 2024 vil det være begrensninger på antall grupper som kan delta.

I 2023 var det 8028 elever som deltok i Smart, vi hadde ikke fått plass til alle skolene i SMARTingen. Nesodden og Bærum har i flere år arrangert kommunefinale for Smart. Dette var et initiativ som kommunene selv ønsket, og med stor suksess. I 2024 følger Aurskog-Høland og Ullensaker kommune med egne Smartfinale.

Elevbedrift

Vi startet året med å legge ny kurs for ungdomsskolene der vi har hatt fokus på Arbeidslivsfag og valgfag som har en plass på timeplanen for elever. Elevbedrift har blitt brukt som metoder i fagene og dermed en del av timeplan og utviklingen til elevene.

Vi har kurset lærer i metoden Elevbedrift med ulike fag som base og Arbeidslivsfaglærere i hvordan bruke Elevbedrift som metode i hele løpet på tre år mot eksamen. UE Norge har sammen med oss fylkene utviklet Elevbedrifts materiellet og gjort det enklere for lærere å navigere seg igjennom elevbedrift.no. Dette har gitt elever og lærere muligheten til å bruke metoden med fokus på fagene.

Vi i Akershus har delt elevbedrifts teamet vårt i to områder og på den måten har rådgiver vært enda tettere på i dialogen med kommuner, lokalt næringsliv, skoler og lærere. Dette har bidratt til økt effektivitet, muligheter for elevene og gjennomføring i kommunene.

Med fokus på kommune har vi kunnet samle tilhørige skoler og kjørt kommunesamlinger for elever og lærere på presentasjonsmesser og kurs, som igjen har gitt skolene større fokus på samarbeid om og gjennom entreprenøriell læring i egen kommune.

Lillestrøm kommune arrangerte Kick-Off for alle sine Arbeidslivsfags elever på ungdomskol, det var 300 elever invitert og 250 elever til stede under Kick-Off i NOVA Spektrum 6.september 2023. Dette ble en dag der elever og lærere i Arbeidslivsfag fikk møte og se hverandre og en fin presentasjon fra næringslivet som ønsket å formidle til elevene hvilke ønsker de hadde av de i forhold til at de skal være med på å utvikle fremtidens Lillestrøms næringsliv og utvikling.

Enebakk kommune har sammen sett på hvordan deres ungdomsskoler Mjær- og Kirkebygden kan samarbeide rundt Arbeidslivsfag med Elevbedrift som metode. Di gjennomførte en vellykket julemesse i desember med sine elever og deres produkter.


Lørenskog kommune samlet alle sine skoleledere som fra høsten 2024 skal satse på Elevbedrift som lik metode i Arbeidslivsfag for alle fire ungdomsskolene. Her er første steg i prosessen 6.2.2024 med fokus på lik eksamen i Arbeidslivsfag for alle ungdomsskolene.

Bilde2
Bilde3

Nordre Follo kommune har tatt grep og gått foran som en pilotkommune, der de gjennom entreprenørskapskoordinatoren i kommunen har opprettet en egen plattform for alle lærere som bruker Elevbedrift. All informasjon ut til skoler, lærere og elever går også til EB-koordinatoren som legger all informasjon på eget team for lærere. Dette letter jobben for oss i UE da vi har en å forholde oss til og vet at informasjon kommer frem. Samtidig er det fint for lærere og se at kommunen tar entreprenørskaps arbeidet på alvor og ønsker dette for alle sine elever. På den måten får kommunen et tett samarbeid med egne skoler og lærere rundt arbeidet med entreprenørskap.

Etter flere kurs for lærere og elever i kommunen blir det arrangert en presentasjonsmesse for elevene 16.01.24. Der næringslivet skal veilede elevbedriftene ut ifra eget ståsted for Elevbedriften på dette tidspunktet. Elevbedriftene skal gjennom dagen jobbe med tilbakemeldingene, og på slutten av dagen presentere på nytt. På denne måten vil elevbedriftene få kjenne på hvordan det er å samarbeid med næringslivet og levere på tidsfrister.

Aurskog-Høland kommune og skolesjef sammen med Ungt Entreprenørskap Akershus har jobbet effektivt med å sette i gang alle ungdomsskolen med Elevbedriftsarbeidet. Videre har næringslivet i kommunen vært aktive bidragsytere for å gjennomføre ulike entreprenørskaps arrangement for elevene. Her er det planlagt en presentasjons messe, etter mal fra Nordre Follo, for alle elevbedriftene på ungdomsskolene 9.02.24, her skal også SMART-ingen fra 7.trinn på barneskolene også presentere seg. Vi gjør skolene kjent med hverandres entreprenøriell arbeid og progresjon fra barneskole og gjennom ungdomsskole, i tett samarbeid med næringslivet.

Bilde5

Vi har hatt et samarbeid med Episenter Oslo rundt Norges utfordring med å utdanne flere innenfor teknologi og mulighet til å oppdage de tidligere i utdanningsløpet.
Her ble Aursmoen- og Østersund ungdomsskole valgt ut som piloter for prosjektet, der vi utfordret Naturfag med Elevbedrift som metode.
Det ble en Kick-Off 6.12.23 inne på Episenter i Oslo, for elever på 8. og 9. trinn. Elevene fikk en utfordring innenfor teknologi av representanter fra teknologisk næringsliv som de skulle utvikle en forretningside til, og videre utvikle til en elevbedrift.
Elevene fikk veiledning gjennom dagen på Episenteret og fikk prøve seg litt i den reelle verden, der de i løpet av dagen måtte presentere en forretningside. Arbeidet har de tatt med hjem til skolene og naturfag der de har jobbet videre i faget og egen Elevbedrift, med digital veiledning fra næringslivet. Den 28.02.24 skal elevene presentere prosjektet for lærere på ungdom- og videregående skole.

VIDEREGÅENDE SKOLE

Det har i 2023 vært en økning på 17,2 % i antall elever som driver ungdomsbedrift i Akershus, noe som tilsvarer 575 nye elever. Viktige årsaker til økningen er blant annet rekruttering av lærere på utdanningsprogram og skoler som tidligere ikke har hatt aktivitet, og at skoler som allerede har aktivitet utvider tilbudet sitt og bygger seg opp som «entreprenørskapsskoler». I tillegg ser vi at ungdommene selv markedsfører fag og utdanningsprogram som bruker ungdomsbedrift som metode gjennom sosiale medier. Blant annet har interessen for faget entreprenørskap og bedriftsutvikling økt, og flere skoler har opprettet flere klasser for å møte etterspørselen. Vi ser i tillegg en markant økning i antall ungdomsbedrifter som ønsker å delta på våre arrangementer.

Fylkesmesterskapet

Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter i Viken, region Akershus, gikk av stabelen 2. mars på Nova Spektrum Kongressenter i Lillestrøm. Etter flere år med koronatiltak og digitale fylkesmesterskap, kunne vi endelig møtes fysisk igjen. 80 frivillige fra lokalt nærings- og arbeidsliv bidro i juryarbeidet som gikk over to dager. Hele 196 ungdomsbedrifter var påmeldt og konkurrerte i 14 ulike konkurranser. I alle konkurransene ble det delt ut 3 premier, og det var god spredning blant vinnerne, både når det gjaldt skole, utdanningsprogram og region i fylket. Future Fashion UB fra Ski videregående skole gikk av med seieren i den prestisjetunge konkurransen Beste ungdomsbedrift i Akershus 2023, og sikret seg dermed en gullbillett til Norgesmesterskap for ungdomsbedrifter. Vi sendte til sammen 8 ungdomsbedrifter videre til NM.

Bilde12

En ekstra gratulasjon til:
Blingtrack UB,Frogn vgs.
Kongla UB, Frogn vgs.
Dropstop UB, Nesodden vgs.
Future Fashion UB, Ski vgs.
SafeSip UB, Ski vgs.
Izy-Bucket UB, Asker vgs.
Recycled gym UB, Eidsvoll vgs.
Småbønda på vesle Hvam UB, Hvam vgs.

Bilde11

Propelljakten

I oktober og november ble det gjennomført fire propelljakter med 250 påmeldte ungdomsbedrifter, en økning på 70 deltakende bedrifter fra 2022. I elevantall tilsvarer dette en økning på 400 elever, og totalt fikk 1250 elever pitche sin forretningsidé foran et panel bestående av lokale gründere og næringsdrivende. Fortsetter denne trenden i antall påmeldte, vil vi neste år måtte dele opp i fem ulike arrangementer for å rekke igjennom alle ungdomsbedriftene. 40 frivillige fra lokalt arbeids- og næringsliv bidro som jury og ga alle ungdomsbedriftene nyttig tilbakemelding i etterkant av konkurransen. Det ble delt ut rundt 40 propeller til ungdomsbedriftene med de beste salgspitchene, en startkapital de skal bruke for å få bedriften sin til å «fly».

Seminar for unge ledere
I november ble det også arrangert seminar for elever som er daglig leder i en ungdomsbedrift. Dette var del 1 av en seminarrekke som spesielt motiverte elever kan søke seg til, og som skal stimulere til at flere unge får kunnskap om og vekket interessen for å være leder. 70 unge daglig ledere søkte og 30 av dem kom igjennom det trange nåløyet. Seminaret inneholdt både teori og praktiske øvelser, samt besøk av Desiree Hagman, leder for Norges største ombrukssenter, Omigjen Asker. De unge lederne pepret henne med relevante spørsmål og noterte gode tips til bruk i egen ungdomsbedrift.

Bilde13
Bilde14

Innovasjonscamper
En av årets store satsninger var Innovasjonscampen Vannet Vårt i samarbeid med Østlandsamarbeidet, Osloregionen og Viken fylkeskommune. Bakgrunnen var tilstanden i Oslofjorden og oppdragsgivernes ønske om å hente inn innspill fra dagens unge. 18 videregående skoler i fire fylker har deltatt med godt over 2000 elever. Samme oppdrag ble gitt til alle skoler og på hver skole som deltok kåret vi en vinner. Disse 18 finalistene presenterte sine løsninger i Oslo Rådhus 13. november.

Det ble en strålende dag med mange gode løsninger. Til slutt var det Skien vgs som stakk av med seieren foran Dokka vgs og Vestby vgs.

Vi gratulerer og håper vi kan få til et tilsvarende arrangement i 2024.

Bilde15

For å ønske Røyken videregående skole velkommen til Ungt Entreprenørskap Akershus, arrangerte vi i oktober innovasjonscampen «Fra holdningsendring til handlingsendring» i samarbeid med Omigjen Asker. Før Viken-sammenslåingen tilhørte Røyken videregående skole Buskerud fylke, men som en del av Asker kommune, er det nå vi i Ungt Entreprenørskap Akershus som tar over oppfølgingen av skolen. Vi ønsker dem hjertelig velkommen til vårt nettverk av skoler, skoleledelser, lærere og samarbeidspartnere!

Lærerkurs og -samlinger

Vi har arrangert kurs for helt nye ungdomsbedriftslærere både vår og høst, slik at flest mulig lærere føler seg rustet til skoleåret med ungdomsbedrift som metode. I 2023 har vi opplevd en økning av nye lærere som ikke har undervist i metoden fra før, med en god variasjon når det gjelder utdanningsprogram og fag som er representert.

I tillegg til nybegynnerkurs, har vi tilbudt kurs for drevne lærere som ønsker flere verktøy å ta med inn i undervisningen. Kurset «Fra tanke til forretningsidé» presenterte lærerne for en metode for å generere flere, mer aktuelle og mer innovative forretningsideer i oppstartsfasen til en ungdomsbedrift. Lærerne fikk jobbe med ulike caser og tok med seg hjem en helt konkret arbeidsmetode som kunne brukes omgående i undervisningen.

Før sommerferien ble det tradisjonelle lærerseminaret for elev- og ungdomsbedriftslærere i Oslo og Viken holdt på hotell Laholmen i Strømstad. Det ble to inspirerende dager med påfyll, nettverksbygging og sosialisering på tvers av regioner og fylker. Et av innslagene var en workshop med UX- og teknologi-kollektivet Agens, som jobber med validering, innovasjon og forretningsutvikling.

I september ble det arrangert nettverkssamlinger for ungdomsbedriftslærere som ønsket å få mer faglig påfyll og dele erfaringer. Først ut var Vikens felles nettverkssamling på Sundvolden Hotel, der årets tema var innovasjon og samarbeid. På programmet var blant annet Erlend Andreas Glømmen, styreleder og CFO i den norske gründerbedriften MiniMeis, som fortalte om deres erfaring med å skalere bedriften og gå globalt. Nettverkssamling for lærere som bruker ungdomsbedrift på tilrettelagt opplæring ble arrangert en uke senere, med fokus på deling av god praksis.

HØYERE UTDANNING

I løpet av 2023 har det vært mye besøk på OsloMet med foredrag om og for entreprenørskap på lærerutdanningene.

Vi har holdt innovasjonsforedrag på Sykepleien og det har blitt registrert flere studentbedrifter på NMBU.


BUSKERUD

BARNESKOLE

Vi har fortsatt vårt gode samarbeid med lærerutdanningen på USN, der alle 1. års studentene har fått en innføring i SMART, og praksisskolene tilbud om å kjøre programmet mens de har studenter i praksis. Det har blitt holdt lærerkurs i SMART i de fleste av Buskeruds kommuner, og lærerne har vært aktivt involvert i valg av tema for sine skoler.

UNGDOMSKOLE

I Buskerud har elever fra 27 skoler jobbet tverrfaglig med elevbedrift, og deltatt i idékonkurransen “Innovation Cup”. Her har elevbedriftene kommet opp med nye og innovative løsninger som de har presentert på messer på egne skoler. De beste ideene har vært gjennom delfinaler, og utvalg gikk her videre til fylkesmesterskapet. 30. Mars arrangerte vi historiens første fylkesmesterskap for elevbedrifter i Buskerud.

Økonomi og karrierevalg for 10. trinn

Også dette skoleåret ble det jobbet med økonomi og karrierevalg. Nytt var imidlertid at vi denne gang benyttet oss av de erfaringene vi hadde gjort på Teams de siste årene. Ved å benytte denne teknologien har vi vært i stand til å nå flere skoler enn vi ville ha gjort med den tradisjonelle veiledningen ute i klasserommene. Programmet har vært gjennomført både fysisk og digitalt i samarbeid med Sparebank 1 aktørene i Viken og Sparebanken Øst.

VIDREGÅENDESKOLE

Propelljakt

I Buskerud ble det gjennomført seks runder med Propelljakt høsten 2023– tre i samarbeid med DNB og tre i samarbeid med Sparebanken1. Til sammen deltok 85 Ungdomsbedrifter fra 11 skoler.

Fylkesmesterskapet i Buskerud

I 2023 kunne region Buskerud endelig ha fysisk Fylkesmesterskap igjen. Dette ble gjennomført 23. mars på Vikersund Hoppsenter. Her konkurrerte 109 Ungdomsbedrifter i 15 ulike kategorier. Vinneren av Beste Ungdomsbedrift ble Roomie UB, og de deltok i mai på NM for Ungdomsbedrifter i Lillestrøm samme med 5 andre Ungdomsbedrifter fra Buskerud.

Innovasjonscamper i vgs

I år har både Buskerud, Akershus og Østfold deltatt på innovasjonscampen “Vannet vårt” i regi av Østlandssamarbeidet og Osloregionen. I Buskerud gjennomførte vi innovasjonscampen på Lier vgs., Kongsberg vgs. og Ringerike vgs. Tre bedrifter kvalifiserte seg derfra til å delta på finalen i Oslo Rådhus 13. November.

HØYERE UTDANNING

Lærerutdanningen

UE har fortsatt det gode samarbeidet på lærerutdanningene, og har blant annet gjennomført profesjonsdag med innføring i SMART på grunnskolelærerutdanning, USN Drammen. I tillegg har vi hatt faste dager på USN Ringerike, USN Notodden, Oslo Met og Høyskolen i Østfold. Fremtidige lærere har fått en grundig innføring i entreprenørskap i utdanningen.

Vi har i 2023 hatt Studentbedrifter registrert ved USN, campus Kongsberg og Danvik Folkehøgskole, Drammen.

LÆRERKURS OG PROSJEKT

Sundvolden

19.-20. september kunne vi igjen samles fysisk til lærerseminar for UB- og EB-lærere på Sundvolden hotell. 70 lærere fra videregående og ungdomsskole deltok. Temaet denne samlingen var innovative Ungdoms- og elevbedrifter, og det ble to dager med mye godt faglig påfyll for våre lærere, og også selvfølgelig sosialt samvær og nettverksbygging på tvers av regionene og skolene våre.

Helse- og oppvekstfag-prosjekt

I 2023 har UE Viken bidratt i et prosjekt sammen med Gjensidige, Ungt Entreprenørskap Norge og andre Fylkesorganisasjoner i UE for å legge til rette for at flere lærere på Helse- og oppvekstfag kan bruke Ungdomsbedrift som undervisningsmetode. 20. september hadde vi 20 HO-lærere fra Vike FK på seminar om Ungdomsbedrift på Helse- og oppvekstfag.

Sosialt entreprenørskap er viktig og vi ønsker å bidra til at flere elever på Helse- og oppvekstfag skal kunne benytte Ungdomsbedrift når de velger denne yrkesfagretningen. Sammen med Gjensidige ønsker vi på denne måten å minske utenforskap blant vgs-elevene, øke skolemotivasjon og gi elevene en mer praktisk skolehverdag og mulighet til elevmedvirkning – i tråd med fagfornyelsen. Ungdomsbedriftene på HO bruker både YFF og programfagene og det blir derfor naturlig at mange av de har Ungdomsbedrifter som jobber med sosialt entreprenørskap og de bidrar dermed til å skape verdier for andre i samfunnet. Høsten 2023 startet fire nye skoler i Viken, to i Buskerud og to i Akershus, opp med UB på HO og vi gleder oss til fortsettelsen i 2024.


ØSTFOLD

Våre familier

Programmet «Våre familier» gir barn større forståelse av hvordan en familie fungerer og hvordan hver enkelt kan være med å bidra. I 2023 har 2.149 elever gjennomført dette programmet i Østfold, en økning med 28 % fra 2022.

Vårt lokalsamfunn

Vårt lokalsamfunn er et program der elevene på en enkel måte gjør seg kjent med samfunnet rundt seg, yrker, velferdsstaten, lønn, skatt og demokrati. Et bredt sammensatt utvalg av praktiske øvelser er med på å styrke elevenes lokale identitet og viser hvordan de selv kan bidra til å påvirke utviklingen i sitt eget lokalmiljø. I 2023 gjennomførte 1.860 elever i dette programmet i Østfold, og her deltok lokalpolitikere i gjennomføringen.

Bilde20

SMART

SMART er program som går over tre dager, der elevene skal komme opp med en løsning på et hverdagsproblem. De skal lage en modell av sin løsning, som de skal presentere for en jury. I 2023 deltok neste 3.000 elever i dette programmet i Østfold, en økning med 25% fra 2022.

I april ble SMARTingen gjennomført på Høgskolen i Østfold, et samarbeid med lærerutdanningen. SMARTingen er en finale, der vinnerne fra de ulike skolene i Østfold deltar. I 2023 deltok 67 grupper, og Reisevenn fra Lande skole ble kåret til årets SMARTing.

Bilde21

Elevbedrift

Det har vært stort engasjement og kreativitet blant årets elevbedrifter. Vi kan se tilbake på et år med rekordstor aktivitet der hele 2.784 elever deltok i dette programmet, en økning fra 2022 med 34%. Det vært aktivitet i 11 av 12 kommuner i Østfold. Under året gjennomført flere kurs for elever, blant annet enkelt regnskapskurs.

Fylkesmesterskap for elevbedrifter

På årets fylkesmesterskap i Rakkestadhallen deltok 90 elevbedrifter. Det ble delt ut priser i 12 kategorier og vinner av beste elevbedrift ble TMS Socials EB fra Askim ungdomsskole.

Bilde22

Ungdomsbedrift

I 2023 har vi hatt ungdomsbedrift på de fleste videregående skoler i Østfold, likt fordelt mellom studiespesialiserende og yrkesfaglig utdanningsprogram. Det har vært en økning med 200 elever fra 2022, med elever fra nye skoler og utdanningsprogram.

I samarbeid med SpareBank1 Østfold Akershus har vi gjennomført Propelljakten, et arrangement der ungdomsbedriftene presenterer sin bedrift og idé foran en jury. Juryen gir elevene en tilbakemelding, og noen får tildelt en propell på 1000 kroner. I 2023 ble det delt ut propell til 78 ungdomsbedrifter.

I samarbeid med Borregaard og Elvia, gjennomførte vi et lederseminar for 32 elever som alle var daglig leder i sin ungdomsbedrift. Seminaret var på to dager, og ble avsluttet med at elevene skygget en leder på «Leder for en dag».

På årets fylkesmesterskap deltok 95 ungdomsbedrifter. Det ble delt ut pris 16 ulike kategorier. Vinner av beste ungdomsbedrift, og Østfold representant i den kategorien på NM ble Guns to Roses UB fra Kirkeparken videregående skole. De lagde smykker av krigsmateriell, der overskuddet gikk til «Friends of Ukraine».

Øvrige representanter på NM var Varsle meg UB fra Tomb videregående skole, Bakt med gjærtet UB fra Kirkeparken videregående skole, Locky UB fra Halden videregående skole, Hot Saver UB fra Hans Nielsen Hauge videregående skole og EVA Nordic UB fra Frederik II videregående skole.

Bilde23

Studentbedrift

Det er gjennomført Studentbedrift på «Innovasjon og prosjektledelse» på Høgskolen i Østfold. I oktober ble det gjennomført propelljakt for studentbedriftene, og 7 av bedriftene fikk en propell. Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med SpareBank1 Østfold Akershus.

31. mars ble årets fylkesmesterskap for studentbedrifter gjennomført. Her deltok 12 studentbedrifter, og vinner av «Beste Studentbedrift» ble Kondor SB.

Det har blitt gjennomført flere Innovasjonscamper i 2023. Vi har hatt camper for IT-studenter og på ingeniør- og helsefagutdanningene.

Vi har fortsatt vårt gode samarbeid med lærerutdanningen, både GLU 1-7, GLU 5-10 og PPU. På grunnskolelærerutdanningen er entreprenørskap obligatorisk. Alle studentene får opplæring i entreprenørskap og våre programmer, og skal gjennomføre et av programmene i sin praksis.