Sjef i eget liv!


Sjef i eget liv

Er du sjef i eget liv?


Bakgrunn:

"Sjef i eget liv" er et gratis program for videregående skoler i Agder, hvor elvene blir satt i ulike valgsituasjoner som synliggjør konsekvenser av egne valg knyttet til utdannings-og karriereveier og deres personlige økonomi. Programmet gir elevene en forståelse av at valg de gjør allerede i dag, har stor betydning for mulighetene deres senere i livet. Hvis de ser for seg at de en gang skal kunne kjøpe seg en egen bolig, er det nødvendig å ha et bevisst forhold til egen økonomi og se verdien av langsiktig sparing.Sjef i eget liv er bygget opp rundt en digital plattform utviklet av Finans Norge i samarbeid med Husbanken og NAV. Plattformen viser hvordan forbruksvalg påvirker på mulighetene for å spare opp egenkapital til boligkjøp.

VI TILBYR GRATIS GJENNOMFØRING MED EKSTERNE VEILEDERE FRA SPAREBANKEN SØR


Praktisk:


1. "Sjef i eget liv" tilbys hele skoleåret og påmeldinger mottas fortløpende. Vi ber om at bestillingene gjerne blir lagt 4. uker frem i tid.

2. Programmet består av 2. økter som gjennomføres i løpet av 2. skoletimer + ca. 10. min pause

3. Det kreves ingen forberedelse i forkant, men det er viktig at samtlige elever har tilgang på egen pc.

4. Ansvarlig lærer må være tilstede under gjennomføringen og har ansvar for generell klasseledelse.


KLIKK HER FOR PÅMELDING

Sparebanken Sor