Kick off elevbedrifter


1. Kick-off for elevbedrifter (august/ september) 🥳

Året starter med Kick-off for elevbedrifter og vi kommer på besøk til den enkelte skole i perioden august - september. Her fokuseres det på forutsetningene for et vellykket bedriftsarbeid. Vi gjør praktiske øvelser og legger igjen konkrete verktøy til bruk i oppstarten av bedriftsløpet.

Her kan du melde din klasse på kick-off