Testing av forretningsideer


Testing av forretningsideer (oktober/november)


Rådgiver fra Ungt Entreprenørskap Agder pluss evt. eksterne samarbeidspartnere besøker skolene for å gi tilbakemeldinger og innspill til elevbedriftenes forretningsideer. Vi opplever at dette er en viktig arena både for elever og lærere til å sette "ny kurs" for elevbedriftsarbeidet, og anbefaler dere å benytte dere av dette tilbudet.

Her kan du melde din klasse på "Testing av forretningsideer"