Testing av forretningsideer for ungdomsbedrifter


Mentor

Vi har et mål om at samtlige ungdomsbedrifter skal ha en mentor å støtte seg til i løpet av skoleåret. Det å få støtte og tilbakemelding fra eksterne representanter fra lokalt arbeid-og næringsliv, trekkes frem av elevene som en svært viktig motivasjonsfaktor i bedriftsarbeidet. Vi ser også at ungdomsbedriftene som benytter en ekstern mentor leverer et bedre resultat. Vi ønsker derfor å legge til rette for en "testing av forretningsideer" hvor vi får med oss representanter fra lokalt arbeids- og næringsliv.

Her vil ungdomsbedriftene få anledning til å presentere sine forretningsideer, og få direkte tilbakemeldinger fra panelet. Vi kan ikke garantere at samtlige ungdomsbedrifter som deltar vil få en mentor, men vi tror en slik runde uansett vil ruste dem for videre arbeid, og gjøre dem litt tryggere på denne prosessen.

Omfanget av et slikt arrangement avhenger bl.a. av lokasjon og antall bedrifter involvert - meld derfor gjerne inn din interesse, slik at vi sammen kan utforme et opplegg som passer deg og dine elever.

KLIKK HER FOR PÅMELDING

Ue no

Er det noe du lurer på? - ta gjerne kontakt med meg!

Tharald T. Lundvall
Tharald.lundvall@ue.no
91312610