Sjef i eget liv!


Sjef i eget liv

Sparebanken Sør har i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Agder utarbeidet et digitalt tilbud for gjennomføring av programmet "Sjef i eget liv!" skoleåret 2020/2021. Sparebanken Sør har interne føringer for skolebesøk denne høsten, og har nå valgt å utsette alle fysiske besøk til vårsemesteret. Vi håper at situasjonen forholder seg stabil, slik at vi igjen kan komme ut å gjennomføre programmet i klasserommet så snart som mulig.

Bakgrunn:

"Sjef i eget liv" er et gratis program for videregående skoler i Agder, hvor elvene blir satt i ulike valgsituasjoner som synliggjør konsekvenser av egne valg knyttet til utdannings-og karriereveier og deres personlige økonomi. Programmet gir elevene en forståelse av at valg de gjør allerede i dag, har stor betydning for mulighetene deres senere i livet. Hvis de ser for seg at de en gang skal kunne kjøpe seg en egen bolig, er det nødvendig å ha et bevisst forhold til egen økonomi og se verdien av langsiktig sparing. Sjef i eget liv er bygget opp rundt en digital plattform utviklet av Finans Norge i samarbeid med Husbanken og NAV. Plattformen viser hvordan forbruksvalg påvirker på mulighetene for å spare opp egenkapital til boligkjøp. Vi tilbyr gratis gjennomføring med eksterne veiledere fra Sparebanken Sør

Praktisk:

1. Programmet består av 2. økter som gjennomføres i løpet av 2. skoletimer. I denne digitale versjonen er det produsert videoer av begge øktene.


2. Det kreves ingen forberedelse i forkant, men det er viktig at samtlige elever har tilgang på egen pc.

3. Når du fyller ut påmeldingsskjemaet under vil du motta en e-post med ytterligere informasjon og tilgang til videoene.

KLIKK HER FOR PÅMELDING


KLIKK HER FOR VIDEO AV TIDLIGERE GJENNOMFØRING OG ELEVENES EGNE REFLEKSJONER.

Sparebanken Sor