Kurs: "Fra idé til virkelighet!"


"Mange gode ideer blir en fiasko på bakgrunn av manglende forarbeid og struktur for hvordan ideen skal bli virkeliggjort!"

Dette kurset bygger videre på tematikken om gode forretningsideer som introduseres på Kick-off for Ungdomsbedrifter. Innledningsvis gir vi elevene en innføring i en enkel forretningsmodell. Denne modellen fungerer som et godt verktøy for å organisere arbeidet i ungdomsbedriften.

Dette er et praktisk kurs hvor ungdomsbedriftene starter å arbeide med egen forretningsmodell. Vi setter i gang prosessen og veileder hver enkelt elevgruppe underveis.

Vi kommer på besøk til din skole!

Bestill besøk i perioden 14. september til 12. oktober. Estimert tidsramme er 2 skoletimer, men tilpasses etter behov

Bestill tid for besøk her.

Fra ide til virkelighet