Kick-off for Ungdomsbedrifter!


Vi kommer gjerne på besøk til din klasse og bidrar i oppstarten av bedriftsløpet. Vi fokuserer på forutsetningene for et vellykket bedriftsarbeid:

- Introduksjon til Ungdomsbedrift!
- Hva er en god forretningsidé?
- Hva er nøkkelen til et godt samarbeid?
- Hva er bærekraft og hvorfor er det viktig?
- Hva er en mentor og hvordan kan vi bruke eget nettverk?

Vi gjør praktiske øvelser og legger igjen konkrete verktøy til bruk i oppstarten av bedriftsløpet. Vi Bestill besøk i perioden 24. august til 30. september. Estimert tidsramme er 2 skoletimer, men tilpasses etter behov

Bestill tid for besøk her.

Kick off UB