Årsmelding 2021: Agder

Ungt Entreprenorskap Agder ansatte

Oppsummering 2021 – Aleksander Lien, daglig leder
2021 ble et nytt spesielt år – også for oss i Ungt Entreprenørskap. Pandemien førte også dette året til perioder med hjemmeskole og restriksjoner på fysisk kontakt. Dermed ble Ungt Entreprenørskap sin aktivitet i skolen og våre møteplasser for læring på tvers av skole og arbeids- og næringsliv rammet. Til tross for dette har vi klart å opprettholde en stor del av vår kjernevirksomhet, og i enkelte sammenhenger til og med økt tilbudet.

"Jeg er stolt av Ungt Entreprenørskap og hvordan vi bidrar med viktig kompetanse for Agder. At vi bidrar til å løfte ungdommen, viser dem muligheter til å bygge en karriere – hvilke ressurser de selv sitter på og hvordan de kan bidra."
Aleksander Lien, daglig leder Ungt Entreprenørskap Agder

Som samfunn står vi overfor store utfordringer de neste årene blant annet med å omstille oss til et nytt, grønnere og mer bærekraftig næringsliv. For å lykkes trengs det nye tanker og endringer.

I Ungt Entreprenørskap tror vi at bygging av entreprenørskapskompetanse handler om det samme som all annen læring: Det er viktig å starte tidlig, gjenta og bygge videre - derfor tilbyr vi ulike undervisningsmetoder fra barneskole til høyere utdanning.

På barnetrinnet blir elevene utfordret på kreative prosesser gjennom å avdekke behov, utvikle ideer og finne løsninger i programmet Smart. På ungdomstrinnet får de for første gang prøvd seg på bedriftsetablering i Elevbedrift, og i Ungdomsbedrift i videregående blir arbeidet enda mer virkelighetsnært med bl.a. etablering via Brønnøysundregistrene, arbeid med forretningsmodellering og regnskap.

I høyere utdanning står samarbeidet med lærerutdanningene sentralt, for å styrke studentenes forståelse for verdien av praktiske undervisningsmetoder. For øvrig tilbys Studentbedrift, samtidig som det arbeides med nye tilbud knyttet til praksis på ulike studium.

I tillegg til entreprenørskapsprogrammene legger vi til rette for undervisningsopplegg knyttet til økonomi og karrieremuligheter gjennom programmene Økonomi og karrierevalg på ungdomstrinnet og Sjef i eget liv! i videregående skole.

Abelias omstillingsbarometer viser at Norge scorer på topp i Europa på entreprenørutdanning i skolen – en viktig del av denne praksisen representeres ved Ungt Entreprenørskap.


Aktivitet

Ungt Entreprenørskap Agder involverte mer enn 6 200 elever og studenter i 2021. Den aktiviteten som skapes hadde ikke vært mulig uten våre samarbeidspartnere i offentlig og privat sektor, og i 2021 deltok nærmere 150 frivillige fra lokalt arbeids- og næringsliv overfor de unge gjennom UEs programmer.

Det ble i 2021 registrert over 800 lærerinvolveringer gjennom entreprenørskapsaktiviteter i Agderskolen. Som følge av vedvarende pandemi er aktivitet på nivå med 2020, men i vekst.

En stor takk til de ansatte, styremedlemmer, samarbeidspartnere, elever og lærere!

Jeg er stolt av Ungt Entreprenørskap og hvordan vi bidrar med viktig kompetanse for Agder. Ikke minst er jeg stolt av hvordan vi bidrar til å løfte ungdommen, vise dem muligheter til å bygge en karriere – og også viser dem hvilke ressurser de selv sitter på og hvordan de kan bidra.

Jeg er mektig imponert over innsatsen som rådgivere i Ungt Entreprenørskap Agder har lagt ned i 2021. De har veiledet lærere og elever på Teams, tilpasset undervisningsmateriell, gjennomført digitale premieutdelinger og kjørt undervisningsøkter fra hjemmekontor, koordinert digitale jurymøter og bedt om bekreftelse fra rektorer på at vi er velkommen ut i skolen i perioder hvor «trafikklysmodellen» har åpnet for det. Ikke minst har de holdt humøret oppe og vært gode støttespillere for kolleger både «hjemme» og i andre fylker. Det at de leverer aktivitet, med kvalitet, både gjennom og på vei ut av en pandemi er imponerende! Derfor har vi klart oss bra gjennom nok et annerledes år, og derfor tror jeg vi nå er enda bedre «skodd for fremtiden».

Jeg ønsker å takke medarbeidere, styremedlemmer og samarbeidspartnere for engasjement, godt samarbeid og god innsats gjennom 2021. Kudos til elever i bedriftsprogram, som har holdt motivasjonen oppe til tross for perioder med hjemmeskole og utfordringer med å nå et marked med sine produkter og tjenester. Og vi skal gi honnør til engasjerte lærere som legger til rette for erfaringslæring, kreativitet, samarbeid og tverrfaglighet – med både prøving og feiling krever det mot.

Vi ser nå frem til planlegging av aktiviteter og arrangementer uten restriksjoner, slik at vi igjen kan dele opplevelser og gode øyeblikk sammen!


Styret i Ungt Entreprenørskap Agder

Styret for Ungt Entreprenørskap Agder har i 2021 bestått av Kris Haanes (styreleder), Wenche Fresvik (Agder fylkeskommune), Clare Jortveit (UiA), Carina Ugland (J. B. Ugland Fornybar Energi), Trond Madsen (NHO), Dagfinn Homdal Svanøe (LO), samt møtende varamedlemmer Tina Norheim Abrahamsen (Business Region Kristiansand) og Per Sverre Kvinlaug (Kvinesdal kommune).

STYRETS ÅRSBERETNING


Høydepunkter 2021

Årets entreprenørskapslærer på Agder 2021

Kristin Erlandsen Strømme fra Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) ble under fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter i mars kåret til Årets entreprenørskapslærer på Agder. Et smittende engasjement, sterke relasjoner til elevene og en ydmyk tilnærming til ungdomsbedrift som undervisningsmetode gjør Kristin Erlandsen Strømme til en dyktig og avholdt lærer på topplinja for innovasjon og ledelse ved KKG. Fasit for skoleåret 2020-2021 var at KKG-elevene gjorde det sterkere enn noensinne under fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter som ble arrangert 25.mars.

Kristin Erlandsen Stromme

Årets entreprenørskapslærer på Agder 2021, Kristin Erlandsen Strømme fra Kristiansand Katedralskole Gimle.

- Jeg har veldig tro på metoden ungdomsbedrift, dette er dybdelæring. Elevene setter seg inn i problemstillinger de selv velger, vi gir dem bare noen teknikker for å finne ideene. De henter motivasjonen bak sin egen navle, det er den beste drivkraften, sier Erlandsen Strømme.

Det er tydelig at elevene setter stor pris på kompetansen som Erlandsen Strømme bringer med seg inn i innovasjonsprosessene. Blant de ungdomsbedriftene vi var i kontakt med før innspilling av egen podkastepisode med årets entreprenørskapslærer var tilbakemeldingen klar.

- Kristin er den læreren som vil elevene det beste. Måten hun klarer å sette sammen teori og praksis på er kjempebra. Det er hyggelig å komme til Kristin sine timer fordi hun har en slik enorm glede til det hun holder på med, noe som er med på å inspirere oss til å lære. Hun er veldig forståelsesfull, og engasjert i alle bedriftene sine, forteller elevene i en av Erlandsen Strømmes ungdomsbedrifter.

Kristin og Tharald

Kristin Erlandsen Strømme gjestet Ungt Entreprenørskap Agders podcast "Lunsjlaget". Her sammen med rådgiver Tharald Lundvall.

Hva er det så som motiverer den siviløkonomutdannede læreren til å gå på jobb og drive ungdomsbedrift hver eneste dag? Hvilke hemmeligheter kan hun dele med andre lærere som ønsker å kaste ut i entreprenørskap i utdanningen?

- Det er relasjonene med elevene som motiverer meg til å gå på jobb hver dag, og det er grisegøy å undervise! Klasserommet med 30 pulter og et kateter er utdatert, men det må skapes en kultur for entreprenørielle metoder på hele skolen. Uansett hvordan det går med ungdomsbedriftene, om de ikke vinner en eneste pris på fylkesmesterskapet, ikke får solgt et eneste produkt eller skrevet en forretningsplan, så har de lært veldig mye og du kan krysse av på 99 % av de kompetansemålene du skal gjennom med ungdomsbedriftsarbeidet, påpeker Erlandsen Strømme, før hun tillegger.

- Ungdomsbedrift er definitivt en metode som gjør at andre elever en de som vanligvis utmerker seg, utmerker seg. Det er ikke alltid at de teoretisk flinke elevene, de som alltid gjør det best på prøver, at de er kreative. De tar kanskje ikke like lett en telefon til en mentor eller samarbeidspartner. Ofte får de gode karakterer likevel for de lærer seg jo faget ved at de leser i boka. Andre tar bussen til et møte i byen og kommer tilbake helt oppglødde fordi de har hatt møter med næringslivet som er helt uvurderlige, det er erfaringer de ikke kan få ved å lese i en bok, poengterer den dyktige entreprenørskapslæreren.


Årets beste ungdomsbedrift fikk kjent sportsbutikk på kroken

Elevene i ungdomsbedriften HookProtect UB har ikke latt seg stoppe av tidvis rødt nivå på videregående skole gjennom skoleåret 2020-21. I stedet har de satset høyt og landet Grønberg Sport i Kristiansand som mentorbedrift.

- Det å drive sin egen ungdomsbedrift er spennende, og er man litt interessert i økonomi er dette faget helt topp. Det inneholder alt av økonomi, markedsføring og ledelse, forteller Rahim Hansson.

Hook Protect UB

Anna C Olsen og Rahim Hansson fra Hook Protect UB.

17-åringen er elev ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) og en av fire medlemmer i ungdomsbedriften HookProtect UB. Bedriften har utviklet et etui man fester rundt fiskekroken i bunnen av sluket.

- The HookProtector beskytter omgivelsene fra å sette seg fast i kroken under passivt bruk og transport. Den er inspirert av tannbørstebeskytteren som du klipser rundt tannbørstehodet, fortsetter Hansson.

Krok

"The Hook Protector".

HookProtect UB har jobbet målrettet helt siden de opprettet bedriften og foretok markedsundersøkelser på høstsemesteret. De unge gründerspirene har også koblet seg på det lokale arbeidslivet i utviklingen av produktet sitt.

- Læreren vår mente det var viktig at vi i ungdomsbedriftene skaffet oss en mentor. Vi tok kontakt med Svein Grønberg i Grønberg Sport og har vært innom butikken og fått tips og råd. I tillegg har Anstein Fidje, daglig leder hos Christiansholm Eiendom, hjulpet oss mye med forretningsplan og til å tenke gjennom hva vi vil i fremtiden. Mentorene har vært veldig viktige for oss, påpeker Hansson.

- Vi har det meste innen fiskeutstyr, men av en eller annen grunn så har denne gjengen her kommet på noe smart, noe som ikke har eksistert før. Dette er en ganske genial sak som ikke finnes i bransjen. Godt gjort å komme på dette, roser Svein Grønberg i en av mange videoer HookProtect UB har lansert på sin Facebook-side.

Profesjonaliteten har kommet til syne både i reklamefilm, sosiale medier og i hvordan bedriften fremstår i møte med omverdenen. Både Hansson og Olsen er krystallklare på at engasjementet er nøkkelen til å lykkes med ungdomsbedrift, og det gjelder å ha stor tro på idèen man velger å gå for.

- Sosiale medier har vært avgjørende for markedsføringen vår. Instagram er der vi satser hardt, den plattformen bruker vi mye tid på. Vi har egen Facebook-side og vi skal opprette egen Youtube-kanal. I forbindelse med innspillingen av reklamefilmen vår tok vi kontakt med artisten Madden, som har mange hundre millioner avspillinger på Spotify. Han har en låt som heter "Alive" som vi veldig gjerne ville bruke i vår reklame. Pengene til å kjøpe slike rettigheter har vi ikke, men da vi tok kontakt med ham på Instagram syntes han det var kjempekult og det var helt greit for ham at vi brukte sangen. Det var veldig, veldig kult, sier Hansson med et smil.


Abelseminaret Gjerstad 2021

Abel-seminaret

Abel-seminarets motto er å inspirere og motivere for realfag. Arrangører er Abel skole, Visedal barnehage og Abel Senteret, med realfag, «det grønne skiftet» og entreprenørskap i fokus.

I 2021 ble Abel-seminaret arrangert for 12.gang, og gjennom hele uke 38 ble nærmere 300 elever involvert gjennom temaet «Våre familier» for de yngste, «Vårt lokalsamfunn» på 4. og 5. trinn, samt innovative prosesser for de eldste elevene i programmene «Smart» og «Innovasjonscamp». Elevene fremførte sine løsninger på oppdragene fra blant annet Trehyttene i Gjerstad for en jury bestående av ordfører og medlemmer fra det lokale arbeids- og næringslivet.

Vi har i flere år samarbeidet godt med Abel skole bl.a. tidligere i eget prosjekt for «Lektor2».


Fagdidaktikk for SRLE

Ungt Entreprenørskap Agder med medforfatter i nylansert lærebok for Barnehagelærerutdanningen

På vegne av Ungt Entreprenørskap Agder har Vemund Ruud gitt våre innspill til ny lærebok for Barnehagelærerutdanningen (BLU) v/ Cappelen Damm forlag. Innspillene bygger bl.a. på vår erfaring etter arbeid med BLU-studenter som selv har utviklet praktiske pedagogiske læringsverktøy for barnehager. Boka henvender seg til forskere, utdannere, barnehagelærerstudenter og barnehagelærere, og tar for seg fagdidaktiske spørsmålsstillinger knyttet til kunnskapsområdet samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE) i barnehagelærerutdanningen.

Se: https://www.cappelendamm.no/_f...

Vi oppfordrer selvfølgelig til spesiell oppmerksomhet på kapittel 17.


Lunsjlaget

Podcasten "Lunsjlaget"

5.februar 2021 lanserte vi podcasten "Lunsjlaget". I løpet av podcastens første leveår spilte vi inn ikke mindre enn 17 episoder.

Lytt til episodene av "Lunsjlaget" her

Initiativet er først og fremst et omdømmebyggende kommunikasjonsgrep. Selv om stadig flere lytter til podkast er nok ikke en egenutviklet podkast som dette en kanal for å treffe et bredt publikum. Det er derimot en ypperlig samtaleform og kommunikasjonskanal for å bygge felleskap og for å engasjere våre viktigste og mest trofaste interessenter. Målet er derfor at lærere, elever og andre samarbeidspartnere spiller inn ønskede temaer til oss - vi innhenter ekspertise som kan svare utfyllende rundt tema og slik bidra til økt innsikt. Forskning viser også at 93% som starter en Podkast episode lytter seg gjennom hele episoden – altså; dette er en trofast brukergruppe.

Lærere har "spesialbestilt" episoder om temaer som er sentrale innen entreprenørskapsfaget, og episoder har blitt gitt som hjemmelekser for at elevene skal forberede seg før lærerne skal starte på undervisning knyttet til f.eks. forretningsplan.