Til hovedinnhold

Syretest


Syretest

Hva er det?

Gruppa skal få testet idéforslaget sitt hos noen eksterne Ressurspersoner. Dette for å være sikre på at dette er en idé som faktisk holder vann.

Hvordan fungerer det?

Gruppene pitcher sine idéforslag for eksterne Ressurspersoner, gjerne fra andre fagfelt enn det de selv jobber innen. Ressurspersonene kommer med tilbakemeldinger og veileder studentene på hva de bør gjøre videre for å lage en enda bedre løsning, og hvilke andre ressurspersoner de bør oppsøke for å finne flere svar.

Hvorfor gjør vi det?

Det er viktig å teste og få tilbakemeldinger på de ideene studentene har også fra andre Ressurspersoner enn de som jobber innen det aktuelle fagfeltet. Gruppene jobber med Multikomplekse problemstillinger, og det kan dermed være sider ved problemstillingen og idéen de ikke har tenkt godt nok gjennom. Målet er at studentene skal ha et enda bedre og solid utgangspunkt før de går videre med å ferdigstille løsningen sin.