Til hovedinnhold

FORSTÅ ARTIKKEL

I fase 1: FORSTÅ skal dere forstå hva Innovasjon i Praksis er og bli kjent med oppdraget.


Forsta fase 1

Stikkord: Utfordring, kundeforståelse, dybdeforståelse

Intensjon: Se relevans, forstå problemområder og skaffe brukerinnsikt

​Desired outcome:

  • Innsikt i målgruppe
  • Kjennskap til ulike verktøy
  • Kan anvende kraftfulle spørsmål
  • Utvikle personas

Agenda (aktiviteter):

  • Oppdrag presenteres med bakgrunn
  • Kjennskap til intraprenørskap
  • Teamet etableres
  • Definere personas representastive for målgruppen
  • Introduksjon til verktøy