Samarbeidspartnere: Viken

Vi er takknemlig for at så mange kommuner, organisasjoner og bedrifter ser verdien av vårt arbeid, og ønsker å delta med både økonomisk bistand og dele av sin faglige kompetanse. Her er Vikens samarbeidspartnere.

HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE

Viken fylkesvapen skjerm bla RGB

Viken fylkeskommune består av de tidligere er fylkene Akershus, Buskerud og Østfold, samt noen omliggende kommuner. Til sammen har Viken 1,2 millioner innbyggere – nær en fjerdedel av Norges befolkning. Vi er stolte av å ha Viken Fylkeskommune som en av våre hovedsamarbeidspartnere.

Borregaard logo

Borregaard
"Borregaard ønsker å bidra til å utdanne fremtidens ledere. Gjennom deltakelse i Ungt Entreprenørskaps ulike programmer får ungdom sjansen til å kjenne på kroppen hva det vil si å drive en bedrift og utforske alt fra idégenerering og produktutvikling, til organisering, produksjon og salg. Vi håper dette gir mersmak og at vi sees igjen i næringslivet om noen år."

Per A. Sørlie, Administrerende direktør

Besøk hjemmesiden

Rgb SB1 Ostf Akersh verti pos

SpareBank 1 Østfold Akershus
"Vi har gjennom mange år hatt et positivt samarbeid med Ungt Entreprenørskap i Østfold, gjennom juryarbeid, undervisning i skolen, og som generell hovedsamarbeidspartner. Det er kjempespennende for oss å se hvordan morgendagens næringslivsledere og samfunnsutviklere tenker. Gjennom dette samarbeidet bidrar vi virkelig til fremtidig verdiskaping i våre nærområder."

Arild Bjørn Hansen, Administrerende direktør

Besøk hjemmesiden

Enter Card Logo 5 MB

EnterCard er et nordisk finansselskap som skaper smarte betalings- og finansieringsløsninger. Oppdraget vårt er å gi kunder og partnere fleksibilitet på en ansvarlig måte. Dette gir våre kunder muligheter til selv å velge når et innkjøp skal gjøres og kreditten vi tilbyr sikrer en smidig personlig økonomi. Samtidig er kreditt en tillitserklæring. EnterCard vurderer grundig alle kunder før vi kommer med et tilbud og hjelper kundene med å ta sitt ansvar.

Haf eco

Hafslund E-CO AS er et integrert energi- og infrastrukturkonsern eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund E-CO eier Norges nest største kraftproduksjonsselskap, E-CO Energi AS, og Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund E-CO 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS samt enkelte mindre investeringer.

- Samfunnsansvar er en integrert og naturlig del av Hafslund E-COs operative virksomhet, og ses på som en del av den langsiktige verdiskapingen. Hafslund E-CO er opptatt av utvikling av ansatte og av hvilke egenskaper framtidige ansatte trenger. Entreprenørskapskompetanse, som evne til initiativ, kreativitet og samarbeidsevner, er en viktig del av dette.

Finn Bjørn Ruyter, CEO Hafslund E-CO

Besøk hjemmesiden

Norges varemesse

Norges Varemesse skaper verdier for norsk og internasjonalt næringsliv gjennom å sikre et markedstilpasset og kostnadseffektivt tilbud til besøkende, utstillere og arrangører. Norges Varemesse har vært vertskap for Norges største messesuksesser i over 90 år, 40 av disse årene på Sjølyst i Oslo. Gjennom nesten hele 1900-tallet har Norges Varemesse spilt en rolle i utviklingen og presentasjonen av norsk næringsliv, både i Norge og i utlandet. For å beholde denne posisjonen kreves det styrke, kompetanse og utvikling i en verden preget av endringer i et stadig økende tempo.

Sparebank1 stiftelsen Halden logo hvit

Sparebank1stiftelsen Halden ble etablert 1. november 2011. Stiftelsen ble opprettet i forbindelse med fusjon mellom Rygge og Vaaler Sparebank og Halden Sparebank. Sparebank1stiftelsen Halden ble opprettet for å sikre at den kapital som over tid er samlet i Halden Sparebank, som ble avviklet, forblir i lokalsamfunnet og forvaltes gjennom Sparebank1stiftelsen Halden.

Sparebank1stiftelsen Halden støtter entreprenørskapsarbeidet i grunnskolen i region Østfold.

Besøk hjemmesiden

Sparebank1 Modum

Sparebank1 Modum: Vår ambisjon er at vi hver eneste dag skal hjelpe de menneskene som trenger oss og våre tjenester. Det kan være noe som er helt konkret og rasjonelt, eller mer svevende og emosjonelt, ofte er det begge deler. Det spiller ingen rolle om det er en bedrift eller privatperson som er vår kunde. De er mennesker uansett. Vi hjelper mennesker å nå sine mål og realisere sine drømmer.

Avinor logo

Avinor AS er et norsk statlig selskap, og Norges største eier av flyplasser. Selskapet driver 44 flyplasser, hvorav 12 eies av Forsvaret. I tillegg eier selskapet sikkerhetsinstallasjoner av ulike slag – for eksempel radarer, radiofyr, fjernstyrte basestasjoner for flyradiosambandet, og kontrollsentraler.

– Å drive flyplass er en viktig samfunnsoppgave og vår eksistens betyr mye for veldig mange - også for fremtidens næringsliv. Vi ønsker å være en medspiller i nærmiljøet, og synes det er viktig å legge til rette for at ungdom blir motivert og at de får lært mer om sine utviklings- og jobbmuligheter i fremtiden. Ungt Entreprenørskap er en flott tilrettelegger for dette arbeidet, og derfor støtter vi deres arbeide med entreprenørskap i skolen.

Tonje Hesthagen, avdelingssjef kommunikasjon og samfunn, Avinor

Sparebank1 stiftelsen OA logo

SpareBank1stiftelsen Østfold Akershus ble etablert 1.november 2011. Stiftelsen ble opprettet i forbindelse med fusjon mellom Rygge-Vaaler Sparebank og Halden Sparebank som resulterte i SpareBank 1 Østfold Akershus.

SpareBank1stiftelsen Østfold Akershus støtter entreprenørskapsarbeid i grunnskolen i region Østfold/Follo.

Besøk hjemmesiden

NEXANS Logo

Nexans Norway AS er ledende leverandør av kraft-, tele-, installasjons- og varmekabler i Norge, og er blant verdens ledende innen offshore-kontrollkabler og høyspente sjøkabler. Nexans Norway AS utvikler, produserer og markedsfører sjø-, land- og offshore-kabler for kraft- og telekommunikasjonsoverføring.

Nexans er stolt samarbeidspartner til Ungt Entreprenørskap Viken, og ansatte bidrar med å gjennomføre flere av UE:s programmer i skolen.

Besøk hjemmesiden

Storebrand

Storebrand er et norsk selskap i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet består av selskaper som tilbyr livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, rettet mot privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Regionraadet

Regionrådet for Hallingdal er eit politisk samarbeidsorgan for dei seks kommunane i Hallingdal: Flå, Nes, Gol, Ål, Hemsedal og Hol. Ordførarane i Hallingdal utgjer Regionrådet. Rådet skal arbeide for å utvikle regionen med særleg vekt på nokre prioriterte satsingsområde. Rådet skal ta vare på interessene til regionen overfor fylke, stat og andre organ på region-, fylke- og riksplan.

TE logo rgb280

Thon Eiendom: Ungt Entreprenørskap (UE) samarbeider med; Jessheim Storsenter, Lørenskog Storsenter, Sandvika Storsenter, Ski Storsenter, Strømmen Storsenter og kjøpesenterdivisjonen. Olav Thon Gruppen har siden 1990-tallet satset betydelig på kjøpesentereiendom. I dag har de direkte eierandeler i 22 kjøpesentre, samtidig som Olav Thon Eiendomsselskap ASA eier hele Amfi Eiendom AS med 51 kjøpesentre over hele landet.

– Olav Thon Gruppen støtter UE fordi de fremmer ungdommelig kreativitet, bidrar til å skape fremtidens ledere i privat næringsliv, samt bidrar til å skape nye produkter og konsepter som kan ha kommersiell interesse. Dette kan gi forretningsmessig samarbeid i kjøpesentre for oss som sentereier, våre leietakere på kjøpesentre, eller for Olav Thon Gruppens øvrige virksomhetsområder.

Tron Harald Bjerke, direktør eiendomsdivisjonen, Olav Thon Gruppen


STIFTELSER


Kommuner

47 av 52 kommuner i Viken er medlemmer av Ungt Entreprenørskap, og vi stolte over at så mange kommuner ser verdien av å jobbe med entreprenørielle ferdigheter i grunnskolen.

Alle i Viken
Alle samarbeidspartnere

Thon Eiendom