Program

FMUB 2019 2

Etter fristen for innsendelse av bidrag har gått ut vil dere få tilsendt oversikt over når dere skal ha deres intervju. Det gjennomføres intervju i de nevnte kategoriene. Intervjuene er på 10 - 15 minutter, og bedriftene må være tilgjengelig på oppsatt tidspunkt.

MANDAG 21. MARS

kl. 08.00 - 16.00

Digitale intervjuer i følgende kategorier:

Beste markedsføring, Innovasjonsprisen og Beste HR-bedrift


TIRSDAG 22. MARS

kl. 08.00 - 16.00

Digitale intervjuer i følgende kategorier:

Beste yrkesfaglige bedrift og Bærekraftprisen


ONSDAG 23. MARS

kl. 08.00 - 16.00

Digitale intervjuer i følgende kategorier:

Beste samarbeid med næringslivet, Beste håndverk og Beste sosiale entreprenør


TORSDAG 24. MARS

kl. 08.00 - 16.00

Digitale intervjuer i følgende kategorier:

Best in Business, Jord-fjord-bord-prisen og Beste Ungdomsbedrift


TIRSDAG 5. APRIL

Premieutdeling i respektive regioner.