10. Kundeopplevelse på nett

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Kommunikasjon: Løsningen profilerer bedriften og dens produkter (varer og tjenester) til målgruppen på en god måte. Informasjonen er relevant for målgruppen. Det er enkelt å finne siden på nett.
  • Brukervennlighet: Løsningen er ryddig og oversiktlig, og er enkel å navigere i. Nettsiden skaper et ønske hos målgruppen om flere besøk.
  • Teknisk: Funksjonaliteten forbedrer brukeropplevelsen. Dersom løsningen inneholder nettbutikk er sikkerhet ved betaling og betalingsalternativ ivaretatt.

HVA SKAL SENDES INN?

I tillegg til reklamefilmen og et bilde av de ansatte i ungdomsbedriften skal det sendes inn følgende dokumentasjon:

A. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

  • Navn på konkurransen «Beste kundeopplevelse på nett».
  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
  • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
  • Ungdomsbedriftens web-adresse (URL).
  • Informasjon om kriteriene over.
  • Informasjon om hvem som er målgruppen for bedriften/produktet.

LEVER INNEN 8. MARS OG NAVNGI BIDRAGET
”Beste kundeopplevelse på nett_Navn på UB”