4. Jord-fjord-bord-prisen

Ungdomsbedrifter fra utdanningsprogrammene Naturbruk og Restaurant- og matfag kan delta i denne konkurransen. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • På hvilken måte er ungdomsbedriftens produkt (vare og/eller tjeneste) nyskapende?
 • Hvilket behov er det i markedet for produktet i dag og er det potensiale for å skape verdier i fremtiden?
 • I hvilken grad er produktet bærekraftig sammenlignet med andre tilsvarende produkter i samme marked?
 • Hvordan har ungdomsbedriften samarbeidet med arbeids- og næringsliv?
 • På hvilken måte ivaretar ungdomsbedriften helse, miljø og sikkerhet for seg selv og sine kunder?

HVA SKAL SENDES INN?

I tillegg til reklamefilmen og et bilde av de ansatte i ungdomsbedriften skal det sendes inn følgende dokumentasjon:

A. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på konkurransen «Jord-fjord-bord prisen».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av produktet.

Juryen gjennomfører digitalt intervju med alle kandidatene.

LEVER INNEN 8. MARS OG NAVNGI BIDRAGET
”Jord-fjord-bord-prisen_Navn på UB”