1. Beste reklamefilm

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Er reklamefilmen inspirerende og skiller seg ut?
  • Er det benyttet spesielle virkemidler/støtteverktøy som fungerer godt?
  • Presenteres varen eller tjenesten på en god måte?

Hva skal sendes inn?

Reklamefilm via Youtube-lenke. Pass på at videoen ikke er oppført som privat. (Velg ”Ikke oppført” eller ”Offentlig”).

LEVER INNEN 8. MARS OG NAVNGI BIDRAGET
”Beste reklamefilm_Navn på UB”