3. Beste yrkesfaglige bedrift

Ungdomsbedrifter fra alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer kan delta i denne konkurransen.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Kvaliteten på varen/tjenesten.
 • Elevene kan klart og tydelig presentere bedriften sin og forklare hva de leverer
 • Elevene har vært lydhør ovenfor kunder/brukere og vist god kundeservice
 • Ungdomsbedriften har hatt god kommunikasjon og godt samarbeid internt og eksternt
 • Elevene formidler yrkesstolthet og engasjement for eget fag

HVA SKAL SENDES INN?

I tillegg til reklamefilmen og et bilde av de ansatte i ungdomsbedriften skal det sendes inn følgende dokumentasjon:

A. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på konkurransen «Beste yrkesfaglige bedrift».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/tjenesten.

Juryen gjennomfører digitalt intervju med alle kandidatene.

LEVER INNEN 8. MARS OG NAVNGI BIDRAGET
”Beste yrkesfaglige bedrift_Navn på UB”