14. Beste Ungdomsbedrift

Gullbillett til Norgesmesterskapet for ungdomsbedrifter deles ut til vinnerne i hver region, og de representerer Viken under NM 2022.

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av ungdomsbedriften. For å kåre vinneren av Beste ungdomsbedrift skal ungdomsbedriften vurderes på tre følgende arenaer:

 1. Delårsrapport
 2. Digitalt intervju
 3. Reklamefilm

Juryen vurderer ungdomsbedriften på bakgrunn av fem vurderingskriterier. Vurderingskriteriene vektes likt. Etter at juryen har møtt ungdomsbedriften på de fire arenaene, skal juryen ha fått informasjon som dekker alle fem vurderingskriterier. NB: Delårsrapporten må belyse alle fem VEKST-kriteriene.

HVA SKAL SENDES INN?

I tillegg til reklamefilmen og et bilde av de ansatte i ungdomsbedriften skal det sendes inn følgende dokumentasjon:
A. Delårsrapport (maks 12 A4-sider) i PDF-format.

LEVER INNEN 8. MARS OG NAVNGI BIDRAGET
”Delårsrapport_Navn på UB”


VURDERINGSKRITERIER FOR BESTE UB

Juryen bruker samme vurderingskriterier på alle fire arenaene.

Verdiskaping (vektes 20%)

 • Elevene kan reflektere over hvordan ungdomsbedriften bidrar til verdiskaping i en sosial, kulturell og/eller økonomisk sammenheng i dag og i fremtiden.
 • Elevene kan vise at det er behov i markedet for produktet, kan sannsynliggjøre at det er betalingsvillighet for produktet, og at planlagte kostnader og forventede inntekter er realistiske.
 • Elevene kan vurdere i hvilken grad deres ungdomsbedrift og produkt er bærekraftig sammenlignet med andre bedrifter og produkter i samme marked.
 • Elevene har god oversikt over regnskapet i ungdomsbedriften og har forståelse av hvordan ungdomsbedriften kan bli lønnsom.

Erfaringslæring (vektes 20%)

 • Elevene viser kunnskap om og forståelse for hvordan en ungdomsbedrift fungerer.
 • Elevene kan reflektere over egne erfaringer og vise hva de har lært.
 • Elevene kan vise hvordan deres forretningsidé passer inn i FNs bærekraftmål.

Kreativitet og innovasjon (vektes 20%)

 • Elevene har kunnskap om kreativitets- og innovasjonsprosesser i arbeidet med Ungdomsbedrift.
 • Elevene kan kommunisere med ulike virkemidler hva som er innovativt/nyskapende ved deres produkt, bedrift, forretningsmodell, markedsføring etc.
 • Elevene kan forklare hva som gjør at ungdomsbedriften skiller seg ut i markedet.

Samarbeid (vektes 20%)

 • Elevene har erfaring med å jobbe i et team og bevissthet om hvordan medarbeidernes kompetanse, motivasjon og innsats påvirker ungdomsbedriftens resultater.
 • Elevene utviser stolthet og engasjement for egen ungdomsbedrift.
 • Elevene har erfaring med å samarbeide med lokalt arbeids- og næringsliv, og kan trekke inn nettverk (eks. fagpersoner, mentorer) for å løse oppgaver i ungdomsbedriften.

Tverrfaglig arbeid (vektes 20%)

 • Elevene har erfaring med å benytte kunnskap fra flere fagområder.
 • Elevene kan reflektere over verdien av ulik fagkunnskap gjennom arbeidet med Ungdomsbedrift.

FORMELLE KRAV

Delårsrapporten skal inneholde:

 • Forside med ungdomsbedriftens navn, skolens navn, navn på ansvarlig lærer, skoleår, navn på mentor og mentors arbeidsplass.
 • Maks 12 A4-sider inklusiv forside og vedlegg
 • Belyse alle VEKST kriteriene (beskrevet over)
 • Oppsummering på første side.
 • Oppdatert regnskapsoppstilling som viser resultat og balanse.