12. Beste HR-bedrift

Produktive og lønnsomme arbeidsplasser kjennetegnes av motiverte og kompetente medarbeidere. En viktig målsetning med denne HR-prisen er å inspirere elevene til å se sammenhengen mellom kompetanse, motivasjon, innsats og økonomisk resultat.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Beskriv hvordan bedriften jobbet ved oppstart med å finne rett kompetanse hos de ansatte. Forklar hvordan dere gikk frem for å fylle kompetansebehovet.
  • Hvordan har bedriften jobbet med kompetanseutvikling av sine medarbeidere?
  • Hvordan fungerte teamet sammen og hvilke tiltak ble eventuelt iverksatt for å bedre samarbeidet?
  • Gi eksempel på hvordan kompetanse, motivasjon, trivsel og innsats har påvirket bedriftens økonomiske resultat?

HVA SKAL SENDES INN?

I tillegg til reklamefilmen og et bilde av de ansatte i ungdomsbedriften skal det sendes inn følgende dokumentasjon:

A. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

  • Navn på konkurransen «Beste HR-bedrift».
  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
  • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
  • Informasjon om kriteriene over.

Juryen gjennomfører digitalt intervju med alle kandidatene.

LEVER INNEN 8. MARS OG NAVNGI BIDRAGET
”Beste HR-bedrift_Navn på UB”