13. Beste håndverk

Kun ungdomsbedrifter fra yrkesfaglige utdanningsprogrammer kan delta i denne konkurransen

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Ungdomsbedriften deltar med et produkt og produktet er egenprodusert
  • Det er sammenheng mellom funksjonalitet og design
  • Elevene har et reflektert forhold til valg av materialer og produksjonsmetode
  • Elevene har et bevisst forhold til HMS (og kan vise til å ha fulgt regelverket for helse, miljø og sikkerhet)
  • Elevene formidler yrkesstolthet og engasjement for eget fag

HVA SKAL SENDES INN?

I tillegg til reklamefilmen og et bilde av de ansatte i ungdomsbedriften skal det sendes inn følgende dokumentasjon:

A. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:
Navn på konkurransen «Beste håndverk».
Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
Informasjon om kriteriene over.

Juryen gjennomfører digitalt intervju med alle kandidatene.

LEVER INNEN 8. MARS OG NAVNGI BIDRAGET
”Beste håndverk_Navn på UB”