5. Beste forretningsplan

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av forretningsmodell/ -plan. Det bør være en klar sammenheng mellom bedriftens markedspotensial, målsetninger og de økonomiske prognosene. Modellen/planen skal være kortfattet, enkel og korrekt.

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:

Forretningsideen er godt forklart

  • Det er tydelig hvem kunden/målgruppen er
  • Det er tydelig hvilken verdi varen/tjenesten skaper for kunden
  • Elevene kan vise at ungdomsbedriften er økonomisk bærekraftig
  • Elevene har identifisert nettverk/partnere som ungdomsbedriften har fått hjelp av

HVA SKAL SENDES INN?

I tillegg til reklamefilmen og et bilde av de ansatte i ungdomsbedriften skal det sendes inn følgende dokumentasjon:

A. Forretningsplanen/ -modellen (maks 12 A4 sider) i PDF-format.
I forretningsplanen/-modellen må dere må oppgi telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.

LEVER INNEN 8. MARS OG NAVNGI BIDRAGET
”Beste forretningsplan_Navn på UB”