Konkurranser

Vi har 14 kategorier på årets FMUB. Det kåres vinnere regionsvis. Ved få deltakere i en kategori vil vinner kåres på fylkesnivå. Vi anbefaler dere å velge dere ut noen konkurranser dere ønsker å fokusere på, i stedet for å melde dere på i alle. Dette letter arbeidet for både dere og oss, og dere får bedre tid til å spisse dere inn mot de konkurransene dere velger. Alle bedriftene skal inn til intervju, som vil si at jo flere konkurranser dere melder dere på i - jo flere intervjuer må dere gjennom.

Det konkurreres i følgende kategorier:
1. Beste reklamefilm (ikke intervju)*
2. Beste markedsføring*
3. Beste yrkesfaglige bedrift (NM)
4. Jord-fjord-bord prisen
5. Beste forretningsmodell/ -plan (ikke intervju)*
6. Beste sosiale entreprenør
7. Bærekraftprisen*
8. Beste samarbeid med næringslivet
9. Innovasjonsprisen (NM)
10. Beste kundeopplevelse på nett (ikke intervju)
11. Best in Business (NM)
12. Beste HR-bedrift (NM)
13. Beste håndverk
14. Beste ungdomsbedrift (NM)

(NM) - Vinneren deltar på fysisk NM
*De to beste deltar i digital nominasjonskonkurranse på NM

Klikk her for å lese mer om deltakelse på Norgesmesterskapet.