Innlevering av bidrag

Viktig info, les dette før dere leverer bidragene deres:

I forkant og innen fristen som er satt for innlevering av bidrag den 8. mars må ungdomsbedriften sende inn:

  1. En reklamefilm (maks 1 minutt).
  2. Et bilde av de ansatte i ungdomsbedriften (gjerne med produktet). Det er lov å laste opp flere bilder.
  3. Skriftlig bidrag tilpasset per konkurranse.

Reklamefilmen og bildet er lik for alle konkurranser.

NB: Reklamefilmen og skriftlige bidrag vil bli brukt i forbindelse med fylkesmesterskapet, og delt med eksterne jurymedlemmer. Etter endt mesterskap vil bidragene gjøres inaktive. Bildet av elevene vil bli brukt i markedsføring i forkant, under og etter arrangementet. Dersom det er elever som har reservert seg mot film og bilde, bør ikke disse bli eksponert i materiell som sendes inn.

Alle bidragene til konkurransene lastes opp via bidragslinken. Reklamefilmen må være lastet opp på youtube og linken legges ved i påmeldingsskjemaet. (Pass på at videoen ikke er oppført som privat. Velg ”Ikke oppført” eller ”Offentlig”). Hvis dere skal delta i flere konkurranser må alle bidragene lastes opp samtidig. Det er ikke mulig å sende inn skjemaet på nytt.