Resultater Østfold

Resultatliste fylkesmesterskap for Ungdomsbedrifter

Ungt Entreprenørskap Viken, region Østfold 2023

Beste ungdomsbedrift - i samarbeid med Viken fylkeskommune

 1. plass: Guns to Roses UB, Kirkeparken vgs
 2. plass: Varsle meg UB, Tomb vgs
 3. plass: Bakt med gjærtet UB, Kirkeparken vgs

Beste videopitch

 1. plass: Guns to Roses UB, Kirkeparken vgs
 2. plass: 3D Solutions UB, Askim vgs
 3. plass: Slana UB, Frederik II vgs

Beste markedsføring - i samarbeid med Nexans

 1. plass: Bakt med gjærtet UB, Kirkeparken vgs
 2. plass: Cover- up UB, Hans Nielsen Hauge vgs
 3. plass: EcoRuss UB, Hans Nielsen Hauge vgs

Beste forretningsplan

 1. plass: Guns to Roses UB, Kirkeparken vgs
 2. plass: Nordlys Design UB, Halden vgs
 3. plass: Locky UB, Halden vgs

Beste regnskap

 1. plass: EVA Nordic UB, Frederik II vgs
 2. plass: ProGuards UB, Kirkeparken vgs

Beste sosiale entreprenør

 1. plass: Guns to Roses UB, Kirkeparken vgs
 2. plass: Den lille matpakke UB, Kirkeparken vgs
 3. plass: Være Vel UB, Glemmen vgs

Beste yrkesfaglige bedrift - i samarbeid med Eik Maskin

 1. plass: EVA Nordic UB, Frederik II vgs
 2. plass: Månelys UB, Glemmen vgs
 3. plass: Varsle meg UB, Tomb vgs

Beste stand

 1. plass: Sikker jakt UB, Tomb vgs
 2. plass: EVA Nordic UB, Frederik II vgs
 3. 3. plass: Munchy-Lunchy UB, St Olav vgs

Beste salgsteam

 1. plass: Bakt med gjærtet UB, Kirkeparken vgs
 2. 2. plass: Trach Tech UB, Frederik II vgs
 3. plass: EVA Nordic UB, Frederik II vgs

Bærekraftprisen – i samarbeid med Østfold Energi

 1. plass: Hot Saver UB, Hans Nielsen Hauge vgs
 2. plass EVA Nordic UB, Frederik II vgs
 3. plass: Fjern svinn UB, Tomb vgs

Beste samarbeid med næringslivet – samarbeid med Elvia

 1. plass: Varsle meg UB, Tomb vgs
 2. plass: EVA Nordic UB, Frederik II vgs
 3. plass: Skjønt UB, Askim vgs

Beste innovative produkt - i samarbeid med Borregaard

 1. plass: Locky UB, Halden vgs
 2. plass: HearTech UB, Glemmen vgs
 3. plass: EVA Nordic UB, Frederik II vgs

Best in business – i samarbeid med Sparebank1 Østfold Akershus

 1. plass: EVA Nordic UB, Frederik II vgs
 2. plass: Bakt med gjærtet UB, Kirkeparken vgs
 3. plass: Hverdag for alle UB, Hans Nielsen Hauge vgs

Beste HR-Bedrift

 1. plass: EVA Nordic UB, Frederik II vgs
 2. plass: Cover Up UB, Hans Nielsen Hauge vgs
 3. plass: Trach Tech UB, Frederik II vgs

Beste scenepresentasjon

 1. plass: EVA Nordic UB, Frederik II vgs
 2. plass: Bakt med gjærtet UB, Kirkeparken vgs
 3. plass: EAS Profilering UB, Frederik II vgs