13. Best in Business

I denne konkurransen blir bedrifter som har nådd ut i markedet belønnet. Juryen vil se etter ungdomsbedrifter som på kort tid har fått bedriften opp å stå og er inne i driftsfasen med salg, markedsføring, regnskap etc.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Hvordan har prosessen fra idé til handling/salg vært?
  • Hvordan har arbeidsoppgaver blitt fordelt?
  • Hvordan har dere samarbeidet med andre aktører?
  • Hvilke markedsførings- og salgsaktiviteter har blitt gjennomført?
  • Hvordan er ungdomsbedriftens økonomiske oversikt (regnskap)?

Juryen gjennomfører intervju på stand med alle deltagerne.

HVA SKAL SENDES INN?

En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider – kun ett dokument) i PDF-format som inneholder:

  • Navn på konkurransen «Best in business».
  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
  • Kort beskrivelse av forretningsideen og informasjon om kriteriene over.
  • Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/tjenesten.

LEVER INNEN 15. FEBRUAR – NAVNGI FILEN:

”BIB_Navn på UB”

Størst verdiskapingspotensial

1. premie: Deltakelse på NM for 4 elever og 1 lærer

2. premie: Gavesjekk 1500 kr

3. premie: Gavesjekk 1000 kr