6. Jord-fjord-bord prisen

Ungdomsbedrifter som jobber med forvaltning, foredling eller mattilberedning fra utdanningsprogrammene Naturbruk og Restaurant- og matfag kan delta i denne konkurransen.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Hvordan har arbeidsprosessen fram mot ferdig vare eller tjeneste foregått og hvordan har elevene tatt hensyn til kvalitet og bærekraft?
  • Hvilket behov er det i markedet for varen/tjenesten i dag og i framtiden?
  • Hvordan har ungdomsbedriften samarbeidet med arbeids- og næringsliv?
  • På hvilken måte ivaretar ungdomsbedriften helse, miljø og sikkerhet for seg selv og sine kunder?

Juryen gjennomfører intervju på stand med alle deltagerne.

HVA SKAL SENDES INN?

En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider – kun ett dokument) i PDF-format som inneholder:

  • Navn på konkurransen «Jord-fjord-bord prisen».
  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
  • Kort beskrivelse av forretningsideen.
  • Informasjon om kriteriene over.
  • Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/tjenesten

LEVER INNEN 15. FEBRUAR – NAVNGI FILEN:

”Jord_Navn på UB”

Jord- Fjord-Bord prisen

1. premie: Gavesjekk 2000kr

2. premie: Gavesjekk 1500 kr

3. premie: Gavesjekk 1000 kr