11. Beste samarbeid med næringslivet

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • På hvilken måte har ungdomsbedriften valgt mentor og andre samarbeidspartnere ut fra ungdomsbedriftens behov for å få tilført kompetanse, hjelp og nettverk?
  • Hvordan har ungdomsbedriften hatt samarbeid med mentor og andre samarbeidspartnere gjennom skoleåret?
  • I hvor stor grad kan elevene reflektere over verdien av samarbeidet med mentor og samarbeidspartnere?

Juryen gjennomfører intervju på stand med alle deltagerne.

HVA SKAL SENDES INN?

En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider – kun ett dokument) i PDF-format som inneholder:

  • Navn på konkurransen «Beste samarbeid med næringslivet».
  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
  • Kort beskrivelse av forretningsideen.
  • Informasjon om kriteriene over.

LEVER INNEN 15. FEBRUAR – NAVNGI FILEN:

”Næringsliv_Navn på UB”

Beste samarbeid med næringslivet

1. premie: Deltagelse på NM for 4 elever og 1 lærer

2. premie: Gavesjekk 1500 kr

3. premie: Gavesjekk 1000 kr