Påmelding

Påmeldingsfristen til FMUB er nå løpt ut. Vi har rekordhøy deltagelse i Buskerud med 111 påmeldte ungdomsbedrifter! Se hvem deltagerne er her.

Alle påmeldte UB'er må innen innleveringsfristen 23. februar sende inn via innleveringsskjema:

  1. En videopitch der dere presenterer UB’en og forretningsideen (maks 1 minutt).
  2. Et illustrasjonsbilde av UB'en (Dette kan være UB'ens logo, et bilde av deltagerne og/eller produktet. Det er lov å laste opp flere bilder).
  3. Materiell tilpasset hver enkelt konkurranse dere er påmeldt i

Videopitchen og bildet er likt for alle konkurranser. Husk at de som er med på bilder/i videopitch må ha godkjent dette.

NB: Dersom dere ikke har sendt inn nødvendig materiell i hver av konkurransene dere er påmeldt i innen fristen 23. februar, vil dere bli automatisk strøket fra konkurransen.

NB2: Videopitchen og skriftlig materiell vil bli brukt i forbindelse med fylkesmesterskapet, og delt med eksterne jurymedlemmer. Etter endt mesterskap vil materiellet gjøres inaktivt. Bildet av elevene vil bli brukt i markedsføring i forkant, under og etter arrangementet. Dersom det er elever som har reservert seg mot film og bilde, skal ikke disse bli eksponert i materiell som sendes inn. Det er mulig å reservere seg mot slik bruk i innleveringsskjemaet.


Ved spørsmål, ta kontakt med oss:

DSC06711
Erlend Eggen
Regionleder Buskerud
DSC06395
Mari Viko
Seniorrådgiver