7. Beste Håndverk - Buskerud

Kun ungdomsbedrifter fra yrkesfaglige utdanningsprogrammer og KDA kan delta i denne konkurransen. Hver ungdomsbedrift kan delta med ett produkt, og produktet skal være produsert av ungdomsbedriften selv.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Er det sammenheng mellom funksjonalitet og design?
  • Har elevene et reflektert forhold til valg av materialer og produksjonsmetode?
  • Formidler elevene yrkesstolthet og engasjement for eget fag?

Juryen gjennomfører intervju på stand med alle deltagerne.

  • HVA SKAL SENDES INN?

En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider – kun ett dokument) i PDF-format som inneholder:

  • Navn på konkurransen «Beste Håndverk».
  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
  • En kort beskrivelse av produktet (maks 5 setninger).
  • Et bilde/skisse av produktet.


LEVER INNEN 23. FEBRUAR OG NAVNGI PDF-FILEN:
”Håndverk_Navn på UB”

Beste håndverk

1. premie: Gavesjekk 2000kr

2. premie: Gavesjekk 1500 kr

3. premie: Gavesjekk 1000 kr