2. Beste markedsføring - Buskerud

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Hvem er målgruppen til ungdomsbedriften?
 • Beskriv hvordan ungdomsbedriften har markedsført seg. Hvilke markedsaktiviteter* har dere benyttet, og hvorfor valgte dere akkurat disse markedsaktivitetene?
 • Har ungdomsbedriften samarbeidet med eksterne aktører i prosessen, og hva bidro de med?

(*Eksempler på markedsaktiviteter kan være: sosiale medier, nettside, reklamefilm, redaksjonell omtale i media, personlig

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Hvem er kundene (målgruppen) til ungdomsbedriften?
 • Hvilke markedsføringsaktiviteter* har bedriften gjennomført for å nå ut til kundene, og hvorfor valgte elevene akkurat disse aktivitetene? (Aktivitetene må være gjennomført, ikke bare planlagt)
 • Har ungdomsbedriften samarbeidet med eksterne aktører i prosessen, og hva bidro de med?

(*Eksempler på aktiviteter kan være: sosiale medier, nettside, reklamefilm, podcast, redaksjonell omtale i media, personlig salg, kampanjer, kundearrangementer, stand på kjøpesenter eller mesterskap, etc. Det er ikke meningen at elevene skal ha benyttet alle disse aktivitetene, men at elevene har en bevisst holdning til hva de har valgt og hvorfor.)

Juryen ser gjennom og vurderer innsendt materiell i forkant av FMUB.

 • HVA SKAL SENDES INN?

En beskrivelse (maks 5 A4 sider – kun ett dokument) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på konkurransen «Beste markedsføring».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • Legg inn dokumentasjon på aktivitetene* som er gjennomført. Dokumentasjon kan være url-linker til nettside, FB/Instagram, reklamefilm, oppslag i media, bilder etc.
 • Legg gjerne inn markedsplan dersom dere har det.

LEVER INNEN 23. FEBRUAR OG NAVNGI PDF-FILEN: ”Markedsføring_Navn på UB”

Beste markedsføring

1. premie: Gavesjekk 2000kr

2. premie: Gavesjekk 1500 kr

3. premie: Gavesjekk 1000 kr