Innlevering av materiell

Viktig info, les dette før dere leverer materiellet:

Innen innleveringsfristen 23. februar må dere sende inn via innleveringsskjema:

  1. En videopitch der dere presenterer UB’en og forretningsideen (maks 1 minutt).
  2. Et illustrasjonsbilde av UB'en. (Dette kan være UB'ens logo, et bilde av deltagerne og/eller produktet. Det er lov å laste opp flere bilder).
  3. Materiell tilpasset hver enkelt konkurranse dere er påmeldt i

Videopitchen og bildet er likt for alle konkurranser. Husk at de som er med på bilder/i videopitch må ha godkjent dette.


NB: Dersom dere ikke har sendt inn nødvendig materiell i hver av konkurransene dere er påmeldt i innen fristen 23. februar, vil dere bli automatisk strøket fra konkurransen.

NB2: Videopitchen og skriftlig materiell vil bli brukt i forbindelse med fylkesmesterskapet, og delt med eksterne jurymedlemmer. Etter endt mesterskap vil materiellet gjøres inaktivt. Bildet av elevene vil bli brukt i markedsføring i forkant, under og etter arrangementet. Dersom det er elever som har reservert seg mot film og bilde, skal ikke disse bli eksponert i materiell som sendes inn. Det er mulig å reservere seg mot slik bruk i innleveringsskjemaet.

Alt materiellet til konkurransene lastes opp via et eget innleveringsskjema. Videopitchen må være lastet opp på Youtube (pass på at filmen ikke er oppført som privat) og linken legges ved i påmeldingsskjemaet. Hvis dere skal delta i flere konkurranser må alt materiellet lastes opp samtidig. Det er ikke mulig å sende inn skjemaet på nytt/flere ganger. Dersom dere skal endre noe etter innsending må dere ta kontakt med UE.

Alt skriftlig materiell navngis som følger: “Navn på konkurranse_Navn på UB”
(Eks. “Bærekraft_Plante UB”)


Her kan dere laste ned Konkurransekriteriene som PDF - heftet kan printes ut hvis dere ønsker det.


DSC06711
Erlend Eggen
Regionleder Buskerud
DSC06395
Mari Viko
Seniorrådgiver