2. Beste markedsføring

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Hvem er kundene (målgruppen) til ungdomsbedriften?
  • Hvilke markedsføringsaktiviteter* har bedriften gjennomført for å nå ut til kundene, og hvorfor valgte elevene akkurat disse aktivitetene? (Aktivitetene må være gjennomført, ikke bare planlagt)
  • Har ungdomsbedriften samarbeidet med eksterne aktører i prosessen, og hva bidro de med?

(*Eksempler på aktiviteter kan være: sosiale medier, nettside, reklamefilm, podcast, redaksjonell omtale i media, personlig salg, kampanjer, kundearrangementer, stand på kjøpesenter eller mesterskap, etc. Det er ikke meningen at elevene skal ha benyttet alle disse aktivitetene, men at elevene har en bevisst holdning til hva de har valgt og hvorfor.)

Juryen gjennomfører intervju på stand med alle deltagerne.

  • HVA SKAL SENDES INN?

En beskrivelse (maks 5 A4 sider – kun ett dokument) i PDF-format som inneholder:

  • Navn på konkurransen «Beste markedsføring».
  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
  • Kort beskrivelse av forretningsideen.
  • Informasjon om kriteriene over.
  • Legg inn dokumentasjon på aktivitetene* som er gjennomført. Dokumentasjon kan være url-lenker til nettside, FB/Instagram, reklamefilm, oppslag i media, bilder etc.
  • Legg gjerne inn markedsplan dersom dere har det.

LEVER INNEN 03. FEBRUAR – NAVNGI PDF-FILEN:

”Markedsføring_Navn på UB”

Beste markedsføring

1. premie: 2000kr

2. premie: 1500 kr

3. premie: 1000 kr