6. Best in business

I denne konkurransen blir bedrifter som har nådd ut i markedet belønnet. Juryen vil se etter ungdomsbedrifter som på kort tid har fått bedriften opp å stå og er inne i driftsfasen med salg, markedsføring, regnskap osv.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Hvordan har prosessen fra idé til handling/salg vært?
 • Hvordan har arbeidsoppgaver blitt fordelt?
 • Hvordan har dere samarbeidet med andre aktører?
 • Hvilke markedsførings- og salgsaktiviteter har blitt gjennomført?
 • Hvordan er ungdomsbedriftens økonomiske oversikt (regnskap)?

Juryen gjennomfører intervju på stand med alle deltagerne.

 • HVA SKAL SENDES INN?

En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider – kun ett dokument) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på konkurransen «Best in business».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen og informasjon om kriteriene over.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/tjenesten.

LEVER INNEN 03. FEBRUAR – NAVNGI FILEN:

”BIB_Navn på UB”

Jord- Fjord-Bord prisen

1. premie: 2000kr

2. premie: 1500 kr

3. premie: 1000 kr