Konkurranser

Vi har 14 kategorier på årets FMUB. Det kåres vinnere regionsvis. Vi anbefaler dere å velge dere ut noen konkurranser dere ønsker å fokusere på, i stedet for å melde dere på i alle. Dette letter arbeidet for både dere og oss, og dere får bedre tid til å spisse dere inn mot de konkurransene dere velger. Alle bedriftene skal inn til intervju, som vil si at jo flere konkurranser dere melder dere på i - jo flere intervjuer må dere gjennomføre.

Det konkurreres i følgende kategorier:
1. Beste videopitch*

2. Beste markedsføring

3. Beste forretningsplan

4. Beste regnskap

5. Beste sosiale entreprenør (NM)

6. Best in business

7. Beste yrkesfaglige bedrift (NM)

8. Beste stand*

9. Bærekraftsprisen (NM)

10. Beste samarbeid med næringslivet

11. Beste innovative produkt (vare/tjeneste)(NM)

12. Størst verdiskapingspotensial

13. Beste HR-bedrift (NM)

14. Beste ungdomsbedrift (NM)

(NM) - Vinneren deltar på fysisk NM

* Alle er med i disse konkurransene.

Klikk her for å lese mer om deltakelse på Norgesmesterskapet.

NB! Strøm

På grunn av høye strømpriser er det i år IKKE lagt ut strøm til standene. Ta derfor med egen powerbank ved behov.